2015-01-12 18:08

2015-01-20 23:15

Fengersfors kan få fiber

FENGERSFORS: Föreningen Fröskog Fiber ser en möjlighet att ansluta tätorten

Fibernätet i Fröskog är på god väg att bli klart. Alla slangar är nedgrävda och sjökabel har dragits över fyra sjöar.
Fengersfors tätort har hittills inte ingått i fiberplanerna, men i samband med att Åkab vill ansluta sina fastigheter till fibernätet ser föreningen en ny möjlighet att utvidga.

Föreningen Fröskog Fiber har i vinter byggt klart fibernätet på landsbygden runt Fengersfors. Slangarna som fiberledningarna ska gå i ligger redo.

– Vi har grävt ned allt och håller på att blåsa in fiber. Vi kommer att upphandla kommunikationsentreprenör inom de närmaste veckorna, och bestämma vilket innehåll vi vill ha i nätet, säger Fröskog Fibers ordförande Bengt-Åke Löfgren, som räknar med att fibernätet är i drift i april.

Passerar tätorten

Själva tätorten Fengersfors är emellertid inte berättigad till landsbygdsstöd och intresset bland ortsborna har inte varit tillräckligt stort för att ekonomin skulle gå ihop. Fröskogs fibernät passerar därför Fengersfors utan att ansluta tätorten.

Kommunala fastighetsbolaget Åkab arbetar emellertid för att få fiberuppkoppling till sina fastigheter och har för Fengersfors sökt samarbete med Fröskog Fiber. Med bolaget i ryggen ser fiberföreningen en möjlighet att kunna utvidga nätet.

– Åkab har sina fastigheter utspridda i Fengersfors, så vi tror det blir bra. Med draghjälp av kommunen och Åkab, tror vi att vi kan komma upp i tillräckligt antal anslutningar, säger Bengt-Åke Löfgren.

Föreningen har ett 40-tal medlemmar i Fengersfors tätort som har visat intresse och hoppas kunna värva fler. I morgon, onsdag, hålls ett informationsmöte i Fengersfors Folkets hus. Då finns kommunalrådet Michael Karlsson (S) på plats, liksom Åkabs vd Magnus Dalsbo, Åmåls kommuns IT-chef Pontus Karlsson, samt Joakim Anderberg från företaget NSI, entreprenören som sköter fiberutbyggnaden åt Fröskog Fiber.

Förutom att Åkab vill fiberansluta sina fastigheter, förbereder kommunen för ett förvaltningsnät, ett rent driftnät med tjänster för till exempel avloppsreningsverket eller vård och omsorg.

Norra Åmål i år

I övriga kommunen har fiberföreningarna i Mo-Berga och Sjövik börjat arbeta aktivt igen och har som målsättning att om allt fungerar som det ska kunna börja bygga ett fibernät i norra delarna av Åmål redan i år. Edsleskogs fiberförening håller på att projektera och upphandla. Till de södra delarna av kommunen kommer slang för fiber att läggas med längs E45 när vägen breddas och byggs om och bildar sedan grunden för ett stamnät.

Tösse tätort omfattas, liksom Fengersfors, inte av landsbygdsstödet. Där finns ännu inga konkreta planer på fiberanslutning.

– Vad som händer i Tösse hänger mycket på hur fiberföreningarna i området agerar, säger Åmåls kommuns IT-chef Pontus Karlsson.

Föreningen Fröskog Fiber har i vinter byggt klart fibernätet på landsbygden runt Fengersfors. Slangarna som fiberledningarna ska gå i ligger redo.

– Vi har grävt ned allt och håller på att blåsa in fiber. Vi kommer att upphandla kommunikationsentreprenör inom de närmaste veckorna, och bestämma vilket innehåll vi vill ha i nätet, säger Fröskog Fibers ordförande Bengt-Åke Löfgren, som räknar med att fibernätet är i drift i april.

Passerar tätorten

Själva tätorten Fengersfors är emellertid inte berättigad till landsbygdsstöd och intresset bland ortsborna har inte varit tillräckligt stort för att ekonomin skulle gå ihop. Fröskogs fibernät passerar därför Fengersfors utan att ansluta tätorten.

Kommunala fastighetsbolaget Åkab arbetar emellertid för att få fiberuppkoppling till sina fastigheter och har för Fengersfors sökt samarbete med Fröskog Fiber. Med bolaget i ryggen ser fiberföreningen en möjlighet att kunna utvidga nätet.

– Åkab har sina fastigheter utspridda i Fengersfors, så vi tror det blir bra. Med draghjälp av kommunen och Åkab, tror vi att vi kan komma upp i tillräckligt antal anslutningar, säger Bengt-Åke Löfgren.

Föreningen har ett 40-tal medlemmar i Fengersfors tätort som har visat intresse och hoppas kunna värva fler. I morgon, onsdag, hålls ett informationsmöte i Fengersfors Folkets hus. Då finns kommunalrådet Michael Karlsson (S) på plats, liksom Åkabs vd Magnus Dalsbo, Åmåls kommuns IT-chef Pontus Karlsson, samt Joakim Anderberg från företaget NSI, entreprenören som sköter fiberutbyggnaden åt Fröskog Fiber.

Förutom att Åkab vill fiberansluta sina fastigheter, förbereder kommunen för ett förvaltningsnät, ett rent driftnät med tjänster för till exempel avloppsreningsverket eller vård och omsorg.

Norra Åmål i år

I övriga kommunen har fiberföreningarna i Mo-Berga och Sjövik börjat arbeta aktivt igen och har som målsättning att om allt fungerar som det ska kunna börja bygga ett fibernät i norra delarna av Åmål redan i år. Edsleskogs fiberförening håller på att projektera och upphandla. Till de södra delarna av kommunen kommer slang för fiber att läggas med längs E45 när vägen breddas och byggs om och bildar sedan grunden för ett stamnät.

Tösse tätort omfattas, liksom Fengersfors, inte av landsbygdsstödet. Där finns ännu inga konkreta planer på fiberanslutning.

– Vad som händer i Tösse hänger mycket på hur fiberföreningarna i området agerar, säger Åmåls kommuns IT-chef Pontus Karlsson.

  • Elinor Thuresson