2015-01-10 06:00

2015-01-20 23:19

Konstig prioritering av skattemedel

ÅRJÄNG

Belysningen har släckts ner på olika platser inom Årjängs kommun. Detta har skett utan att det har förts en dialog vare sig med Trafikverket eller med drabbade kommuninvånare. Man frågar sig om den nya majoriteten, S, KD, FP och M, har en aning om vad besparingen blir med denna, tydligen totalt oplanerade åtgärd.

Centerpartiet i Årjäng känner en stor oro för hur den politiska majoriteten agerar och prioriterar våra gemensamma skattemedel. Man anser sig inte ha råd med kostnaden för vägbelysningen men däremot med kostnaden för ett extra kommunalråd och odefinierade strategiska satsningar som vida överstiger kostnaden för vägbelysningen.

Tänd genast belysningen och för en dialog med Trafikverket. Arvodet till KD:s extra kommunalråd har väl redan tagits i anspråk. Men finansieringen av belysningen kan ordnas genom de medel ni avsatt till strategiska satsningar inom kommunstyrelsen. Dessa vet ju ändå inte vare sig ni eller någon annan vad de ska användas till.

Esbjörn Andersson

Lisbeth Karlsson

Belysningen har släckts ner på olika platser inom Årjängs kommun. Detta har skett utan att det har förts en dialog vare sig med Trafikverket eller med drabbade kommuninvånare. Man frågar sig om den nya majoriteten, S, KD, FP och M, har en aning om vad besparingen blir med denna, tydligen totalt oplanerade åtgärd.

Centerpartiet i Årjäng känner en stor oro för hur den politiska majoriteten agerar och prioriterar våra gemensamma skattemedel. Man anser sig inte ha råd med kostnaden för vägbelysningen men däremot med kostnaden för ett extra kommunalråd och odefinierade strategiska satsningar som vida överstiger kostnaden för vägbelysningen.

Tänd genast belysningen och för en dialog med Trafikverket. Arvodet till KD:s extra kommunalråd har väl redan tagits i anspråk. Men finansieringen av belysningen kan ordnas genom de medel ni avsatt till strategiska satsningar inom kommunstyrelsen. Dessa vet ju ändå inte vare sig ni eller någon annan vad de ska användas till.

Esbjörn Andersson

Lisbeth Karlsson