2015-01-10 06:00

2015-01-20 23:14

Brister i städning på matställe i stan

FILIPSTAD: Extra offentlig kontroll av restaurang

Vid en extra offentlig kontroll av en restaurang i Filipstad upptäcktes brister i städning och hygien på toaletterna. Nu kräver livsmedelsinspektörerna bättre städning och bättre hygienrutiner.

Restaurangen uppmanas att se till så att personaltoaletten är städad innan dagens verksamhet påbörjas i köket. Dessutom bör det tas fram tydliga rutiner för när och hur personaltoaletten ska städas, samt sätta upp behållare på väggen för papper att torka händerna på. Restaurangen ska även se till så att personalen förstår vikten av de hygienrutiner och städrutiner som finns.

Tidigare föreläggande

Denna oanmälda inspektion utfördes i december förra året. Det var en uppföljning på en kontroll som gjordes under sommaren förra året. Vid den kontrollen fick restaurangen föreläggande om underhållsplan samt rengöringsrutiner.

Miljö- och byggnadsnämnden har förelagt restaurangen att:

• Ta fram fungerande rengöringsrutiner för att säkerställa att lokalerna som används vid matlagning, samt lokaler för ombyten och hygien, är rena.

• Ta fram en underhållsplan där det framgår hur underhållet i lokalen planeras.

Därefter har det gjorts tre uppföljande kontroller, förutom den extra kontrollen i december. Vid samtliga dessa tillfällen upptäcktes brister i hygienen på och städning av toaletter som används av personalen.

Otillräcklig städning

Vid kontrollen i december hade dock restaurangen en separat personaltoalett. Men städningen var inte tillfredsställande. Dessutom fanns det vid inspektionen bara en toalettrulle, som troligen användes både efter toalettbesök och för att torka händerna efter handtvättning.

Inspektörerna påpekade att det inte är lämpligt att använda samma pappersrulle eftersom det då finns risk för att smitta sprids till de rena händerna.

Från restaurangens sida framhöll man att det fanns två olika pappersrullar, men den ena var bortflyttad av någon ur personalen vid inspektionstillfället. Den rullen ställdes dock tillbaka vid inspektionen.

Uppföljning

Inspektörerna kom överens med företrädare för restaurangen att det var lämpligt att sätta upp en separat behållare på väggen för papper, för att torka händerna på.

Vid nästa kontroll görs en uppföljning av både städning och hygien på personaltoaletten. Då görs även en uppföljning i övrigt av föreläggandet.

Restaurangen uppmanas att se till så att personaltoaletten är städad innan dagens verksamhet påbörjas i köket. Dessutom bör det tas fram tydliga rutiner för när och hur personaltoaletten ska städas, samt sätta upp behållare på väggen för papper att torka händerna på. Restaurangen ska även se till så att personalen förstår vikten av de hygienrutiner och städrutiner som finns.

Tidigare föreläggande

Denna oanmälda inspektion utfördes i december förra året. Det var en uppföljning på en kontroll som gjordes under sommaren förra året. Vid den kontrollen fick restaurangen föreläggande om underhållsplan samt rengöringsrutiner.

Miljö- och byggnadsnämnden har förelagt restaurangen att:

• Ta fram fungerande rengöringsrutiner för att säkerställa att lokalerna som används vid matlagning, samt lokaler för ombyten och hygien, är rena.

• Ta fram en underhållsplan där det framgår hur underhållet i lokalen planeras.

Därefter har det gjorts tre uppföljande kontroller, förutom den extra kontrollen i december. Vid samtliga dessa tillfällen upptäcktes brister i hygienen på och städning av toaletter som används av personalen.

Otillräcklig städning

Vid kontrollen i december hade dock restaurangen en separat personaltoalett. Men städningen var inte tillfredsställande. Dessutom fanns det vid inspektionen bara en toalettrulle, som troligen användes både efter toalettbesök och för att torka händerna efter handtvättning.

Inspektörerna påpekade att det inte är lämpligt att använda samma pappersrulle eftersom det då finns risk för att smitta sprids till de rena händerna.

Från restaurangens sida framhöll man att det fanns två olika pappersrullar, men den ena var bortflyttad av någon ur personalen vid inspektionstillfället. Den rullen ställdes dock tillbaka vid inspektionen.

Uppföljning

Inspektörerna kom överens med företrädare för restaurangen att det var lämpligt att sätta upp en separat behållare på väggen för papper, för att torka händerna på.

Vid nästa kontroll görs en uppföljning av både städning och hygien på personaltoaletten. Då görs även en uppföljning i övrigt av föreläggandet.