2015-01-10 06:00

2015-01-20 23:14

Avskaffa all jakt med lös hund

OTIDSENLIGT:

Det är dags att lägga ner den otidsenliga jakten med lös hund i skogarna. I julhelgen förlorade vargfamiljen på Kroppefjäll sin tik i skyddsjakt på grund av att de helt naturligt försvarat sig mot skällande, lösspringande jakthundar. Tyvärr hade tiken valpar vilka nu går en osäker framtid till mötes.

Att offra utrotningshotade djur för att några få procent av befolkningen ska få utöva sin hobby, löshundsjakt, är orimligt. Vargen kommer alltid att försvara sitt revir och kan inte ändra sitt beteende. Löshundsjakten är även ett grymt för hundarna. Många hålls instängda i hundgård under stor del av året då de inte används för jakt.

Tusentals jakthundar faller offer för trafik, vådaskjuts, drunknar och dödas av vildsvin och älgar. Det finns många faror i en jakthunds hårda liv. Att springa lös utan tillsyn i vargrevir är endast en av dessa. Varken varg eller hund ska behöva betala med sitt liv för mänsklig dumhet. Sluta utnyttja hundar på detta sätt!

Hundägare i vargrevir

Det är dags att lägga ner den otidsenliga jakten med lös hund i skogarna. I julhelgen förlorade vargfamiljen på Kroppefjäll sin tik i skyddsjakt på grund av att de helt naturligt försvarat sig mot skällande, lösspringande jakthundar. Tyvärr hade tiken valpar vilka nu går en osäker framtid till mötes.

Att offra utrotningshotade djur för att några få procent av befolkningen ska få utöva sin hobby, löshundsjakt, är orimligt. Vargen kommer alltid att försvara sitt revir och kan inte ändra sitt beteende. Löshundsjakten är även ett grymt för hundarna. Många hålls instängda i hundgård under stor del av året då de inte används för jakt.

Tusentals jakthundar faller offer för trafik, vådaskjuts, drunknar och dödas av vildsvin och älgar. Det finns många faror i en jakthunds hårda liv. Att springa lös utan tillsyn i vargrevir är endast en av dessa. Varken varg eller hund ska behöva betala med sitt liv för mänsklig dumhet. Sluta utnyttja hundar på detta sätt!

Hundägare i vargrevir