2015-01-09 06:00

2015-01-20 22:51

Socialförvaltningen JO-anmäld

LSS: Upplever för lång handläggningstid

Kristinehamns kommun har JO-anmälts med anledning av lång handläggningstid i ett LSS-ärende.
Anmälarna anser att personen i behov av hjälp borde ha fått ett beslut mycket snabbare än vad kommunen kunnat meddela.

Ärendet som nu anmälts har pågått sedan i början på oktober 2014. Då lämnades en ansökan in till Socialförvaltningen angående personlig assistans för en person i enlighet med LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

I början på januari har ansökan fortfarande inte besvarats och den hjälpbehövande och dennes anhöriga har inte fått ta del av någon utredning, enligt anmälan.

I JO-anmälan framförs att handläggningstiden är allt för lång mot bakgrund av att den hjälpbehövande är väl känd hos kommunen.

Personen uppges ha haft tidigare insatser genom kommunens försorg och det ska finnas en klagan hos IVO, Inspektionen för vård och omsorg, sedan tidigare. Den klagan lämnades in med anledning av tidigare brister som den hjälpbehövande och anhöriga upplevt.

Ärendet som nu anmälts har pågått sedan i början på oktober 2014. Då lämnades en ansökan in till Socialförvaltningen angående personlig assistans för en person i enlighet med LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

I början på januari har ansökan fortfarande inte besvarats och den hjälpbehövande och dennes anhöriga har inte fått ta del av någon utredning, enligt anmälan.

I JO-anmälan framförs att handläggningstiden är allt för lång mot bakgrund av att den hjälpbehövande är väl känd hos kommunen.

Personen uppges ha haft tidigare insatser genom kommunens försorg och det ska finnas en klagan hos IVO, Inspektionen för vård och omsorg, sedan tidigare. Den klagan lämnades in med anledning av tidigare brister som den hjälpbehövande och anhöriga upplevt.