2015-01-09 16:45

2015-01-20 23:18

Skapar artillerimuseum

HISTORIA: Hans Högfeldt vill bevara minnet av A9

60 år av militär verksamhet ska inte gå obemärkt förbi. Hans Högfeldt har börjat samla material till ett artillerimuseum.
– Intresset får avgöra hur det kommer att utvecklas, säger han.

Det är i Värmlandscampens lokaler i ett av de gamla logementen som Hans Högfeldt har börjat bygga upp sin samling. Hittills är två montrar fulla med medaljer, tjänstgöringsbrickor, riktinstrument och annat som har anknytning till regementets historia.

– En del har jag köpt av samlare, annat har jag fått eller lånat. Pehr Mossfeldt från A9:s traditionsgrupp har hjälpt till med mycket, säger Hans.

Han har också gjort en skrivelse till Kristinehamns kommun där han har presenterat sina planer och visat intresse för att ta del av vad kommunen har i sina samlingar.

– Jag vet att kommunen fick en hel del material som traditionsgruppen donerade, säger han.

Ett möte med kulturchefen och någon mer företrädare för kommunen är planerat senare i den här veckan. Där ska man gå igenom vad som finns och vad som kan tänkas vara intressant för Hans del.

Bestämmer de vad du får låna eller talar du om vad du vill ha?

– Jag tänka mig att det är något som kommer att ske i dialog.

Totalt räknar Hans med att det kommer att bli 35 hyllmeter med utställningsmaterial. Därutöver hoppas han att få med några uniformer, allra helst en paraduniform. Den kommer i så fall att visas i foajén så att den kan ses även utifrån.

Museidelen är tänkt att i huvudsak vara i anslutning till receptionen, men också andra delar av gemensamhetsytorna kommer att utnyttjas. Däremot blir det inget inne i sovrummen.

– Nej, tanken är att det ska vara tillgängligt för alla. Och man ska inte behöva bo på campen för att ta del av museet. Jag hoppas att det ska bli en naturlig del i det övriga utbudet i stan, säger Hans.

Redan i dag har han ett 50-tal fotografier från regementstiden. De tidiga bilderna har han fått av artilleriföreningen och många av de senare via A9:s egen fotograf Bosse Johansson.

– Sedan har vi kompletterat dem med egna bilder som vi har tagit på området som det ser ut i dag, säger Hans.

Vad hände med allt det tidigare museet som fanns på regementet?

– Det har spritts för vinden. En del har traditionsgruppen tagit hand om, annat finns hos kommunen, men mycket skickades till andra förband. Främst till Skövde och Kristianstad.

De fordon som traditionsgruppen rustade upp hör till det som skickades iväg från stan. Hans hoppas att kunna få till några fordon på utsidan. En idé är att prata med Bofors som kan ha något utrangerat han kan ta över.

Däremot finns det inga planer på att ha handeldvapen.

– Det är helt andra säkerhetsregler för det, säger han.

Men osvuret är bäst. Mycket handlar om hur responsen blir. Hans känsla är att det finns ett stort intresse för militärhistoria. Det är många som har gjort lumpen på A9 och som kanske vill återuppliva gamla minnen.

– Men det här är inget jag gör för att jag räknar med att få fler övernattningar. Det här handlar om en ren kulturgärning och att kunna visa områdets historia, avslutar Hans Högfeldt.

Han räknar med att ha museet klart till Kanonträffen som planeras till slutet av maj.

Det är i Värmlandscampens lokaler i ett av de gamla logementen som Hans Högfeldt har börjat bygga upp sin samling. Hittills är två montrar fulla med medaljer, tjänstgöringsbrickor, riktinstrument och annat som har anknytning till regementets historia.

– En del har jag köpt av samlare, annat har jag fått eller lånat. Pehr Mossfeldt från A9:s traditionsgrupp har hjälpt till med mycket, säger Hans.

Han har också gjort en skrivelse till Kristinehamns kommun där han har presenterat sina planer och visat intresse för att ta del av vad kommunen har i sina samlingar.

– Jag vet att kommunen fick en hel del material som traditionsgruppen donerade, säger han.

Ett möte med kulturchefen och någon mer företrädare för kommunen är planerat senare i den här veckan. Där ska man gå igenom vad som finns och vad som kan tänkas vara intressant för Hans del.

Bestämmer de vad du får låna eller talar du om vad du vill ha?

– Jag tänka mig att det är något som kommer att ske i dialog.

Totalt räknar Hans med att det kommer att bli 35 hyllmeter med utställningsmaterial. Därutöver hoppas han att få med några uniformer, allra helst en paraduniform. Den kommer i så fall att visas i foajén så att den kan ses även utifrån.

Museidelen är tänkt att i huvudsak vara i anslutning till receptionen, men också andra delar av gemensamhetsytorna kommer att utnyttjas. Däremot blir det inget inne i sovrummen.

– Nej, tanken är att det ska vara tillgängligt för alla. Och man ska inte behöva bo på campen för att ta del av museet. Jag hoppas att det ska bli en naturlig del i det övriga utbudet i stan, säger Hans.

Redan i dag har han ett 50-tal fotografier från regementstiden. De tidiga bilderna har han fått av artilleriföreningen och många av de senare via A9:s egen fotograf Bosse Johansson.

– Sedan har vi kompletterat dem med egna bilder som vi har tagit på området som det ser ut i dag, säger Hans.

Vad hände med allt det tidigare museet som fanns på regementet?

– Det har spritts för vinden. En del har traditionsgruppen tagit hand om, annat finns hos kommunen, men mycket skickades till andra förband. Främst till Skövde och Kristianstad.

De fordon som traditionsgruppen rustade upp hör till det som skickades iväg från stan. Hans hoppas att kunna få till några fordon på utsidan. En idé är att prata med Bofors som kan ha något utrangerat han kan ta över.

Däremot finns det inga planer på att ha handeldvapen.

– Det är helt andra säkerhetsregler för det, säger han.

Men osvuret är bäst. Mycket handlar om hur responsen blir. Hans känsla är att det finns ett stort intresse för militärhistoria. Det är många som har gjort lumpen på A9 och som kanske vill återuppliva gamla minnen.

– Men det här är inget jag gör för att jag räknar med att få fler övernattningar. Det här handlar om en ren kulturgärning och att kunna visa områdets historia, avslutar Hans Högfeldt.

Han räknar med att ha museet klart till Kanonträffen som planeras till slutet av maj.