2015-01-09 19:48

2015-01-20 23:14

Hundra har överklagat

KIL: Regeringens strandskyddsdelegation besökte Värmland

Hälften av Värmlands kommuner har överklagat länsstyrelsens beslut i december om utökat strandskydd.
Dessutom har ett hundratal markägare känt sig drabbade och överklagat till regeringen.

Trots detta tycker landshövding Kenneth Johansson att man har haft en bra dialog med berörda parter i den omstridda frågan om utökat strandskydd.

I diskussionerna som föregått länsstyrelsens beslut att utvidga strandskyddet till 200-300 meter för ett hundratal värmländska sjöar, har naturintressen stått bland annat mot glesbygdskommuners möjligheter att bygga i sjönära attraktiva lägen.

Viktig dialog

– Vi ska ha en utveckling i hela vårt län. I den här processen har vi försökt ha en bra dialog med berörda och balansera mellan de olika intressena, sa landshövdingen i samband med att regeringens strandskyddsdelegation besökte Värmland för att ta del av erfarenheterna som gjorts här under resans gång.

– Vår uppgift är att komma med stöd till länen för att få regelverket att fungera. Därför behöver vi också lyssna och lära av hur arbetet har fungerat och hur man lyckats lösa upp besvärliga knutar, sa kommittéordföranden Lärke Johns.

Överläggningarna hölls i Kil, en av de åtta kommuner som inte är nöjda med de nya bestämmelserna. Mikael Johansson (s) är kommunalråd i Kil. Han menar att det utökade strandskyddet hämmar vissa av kommunens exploateringsplaner.

Bra byggläge

– Den östra sidan av Fryken, norr om golfbanan. Förutsättningarna för att utveckla det området ser vi som mycket goda. Där blev vi inte helt överens med länsstyrelsen, säger han.

Förutom Kils kommun hade Karlstad, Torsby, Sunne, Säffle, Hagfors, Filipstad och Grums av olika skäl valt att överklaga de nya strandskyddsbestämmelserna då tiden gick ut den 7 januari.

Trots detta tycker landshövding Kenneth Johansson att man har haft en bra dialog med berörda parter i den omstridda frågan om utökat strandskydd.

I diskussionerna som föregått länsstyrelsens beslut att utvidga strandskyddet till 200-300 meter för ett hundratal värmländska sjöar, har naturintressen stått bland annat mot glesbygdskommuners möjligheter att bygga i sjönära attraktiva lägen.

Viktig dialog

– Vi ska ha en utveckling i hela vårt län. I den här processen har vi försökt ha en bra dialog med berörda och balansera mellan de olika intressena, sa landshövdingen i samband med att regeringens strandskyddsdelegation besökte Värmland för att ta del av erfarenheterna som gjorts här under resans gång.

– Vår uppgift är att komma med stöd till länen för att få regelverket att fungera. Därför behöver vi också lyssna och lära av hur arbetet har fungerat och hur man lyckats lösa upp besvärliga knutar, sa kommittéordföranden Lärke Johns.

Överläggningarna hölls i Kil, en av de åtta kommuner som inte är nöjda med de nya bestämmelserna. Mikael Johansson (s) är kommunalråd i Kil. Han menar att det utökade strandskyddet hämmar vissa av kommunens exploateringsplaner.

Bra byggläge

– Den östra sidan av Fryken, norr om golfbanan. Förutsättningarna för att utveckla det området ser vi som mycket goda. Där blev vi inte helt överens med länsstyrelsen, säger han.

Förutom Kils kommun hade Karlstad, Torsby, Sunne, Säffle, Hagfors, Filipstad och Grums av olika skäl valt att överklaga de nya strandskyddsbestämmelserna då tiden gick ut den 7 januari.