2015-01-09 15:31

2015-01-20 22:52

Hammarö kommun får bakläxa av förvaltningsrätten

HAMMARÖ: Bröt mot lagen

Det var fel av kommunen att inte kräva tillbaka de felaktiga administrationsavgifterna som Heab tog ut, konstaterar nu förvaltningsrätten.

När Allmänna reklamationsnämnden 2013 fastställde att det kommunala energibolaget Heabs avgifter var avtalsstridiga återbetalade Heab avgiften till sina privatkunder.

Men inte till kommunen. Och det brydde sig inte kommunens serviceförvaltning om att protestera emot.

Det borde de ha gjort, skriver förvaltningsrätten i domen sedan fyra privatpersoner klagat på beslutet att inte kräva tillbaka pengarna, ungefär 960 000 kronor.

Parterna är överens om att avgiften var felaktig. Kommunen har i likhet med andra fjärrvärmekunder en fordran på Heab. Och den är kommunen, med hänvisning till kommunallagens likställighetsprincip, också skyldig att kräva tillbaka.

När Allmänna reklamationsnämnden 2013 fastställde att det kommunala energibolaget Heabs avgifter var avtalsstridiga återbetalade Heab avgiften till sina privatkunder.

Men inte till kommunen. Och det brydde sig inte kommunens serviceförvaltning om att protestera emot.

Det borde de ha gjort, skriver förvaltningsrätten i domen sedan fyra privatpersoner klagat på beslutet att inte kräva tillbaka pengarna, ungefär 960 000 kronor.

Parterna är överens om att avgiften var felaktig. Kommunen har i likhet med andra fjärrvärmekunder en fordran på Heab. Och den är kommunen, med hänvisning till kommunallagens likställighetsprincip, också skyldig att kräva tillbaka.