2015-01-09 06:00

2015-01-20 23:18

Duo ökade handeln 2014

CHARLOTTENBERG: Särredovisar inte handelssiffror

Thongruppen är nöjt med omsättningen under 2014 för sina två shoppingcenter i Charlottenberg, räknar man samman omsättningen för de båda ökar den. Man vill dock inte särredovisa enskilt shoppingcenter för att möjliggöra en jämförelse bakåt i tiden.

I april 2014 öppnade Olav Thon sitt andra shoppingcenter i Charlottenberg – Charlottenbergs shoppingcenter Nord. Tillsammans med det ursprungliga shoppingcentrat – Charlottenbergs shoppingcenter – omsatte de två nästan 2 miljarder kronor under 2014. Detta är en ökning med drygt 300 miljoner kronor jämfört med 2013, ett år då det ursprungliga shoppingcentrat omsatte 1,68 miljarder kronor. Thongruppen vill dock inte redovisa vilken omsättning det förstbyggda shoppingcentrat hade under 2014.

– Att vi inte redovisar dem separat beror på att de delvis har samma verksamheter, samma butiker, och det påverkar omsättningen, säger centerchefen Monica A Nyland.

Plus

Nykomlingen, shoppingcenter Nord, har gått bättre än budget, plus 2,5 procent, enligt Nyland. Nords största butik, jättelika Hypermat, har dock haft en knackig inledning men har nu enligt Nyland en positiv trend med ökad handel.

– Fler och fler upptäcker hur billigt Hypermat är och man ökar antalet kunder. Vi tror att Hypermat kommer att dubbla omsättningen inom några år. Och överlag har shoppingcentret på Nord gett tillväxt, det är vi väldigt nöjda med.

Undersökte

Sett till antalet besökare har dessa ökat enligt Nyland och det gäller även det ursprungliga shoppingcentrat. Totalt har man enligt samma källa haft 3,9 miljoner inpasseringar till de två shoppingcentren.

– Det är vi väldigt nöjda med. Det nya köpcentrat har helt klart lockat nya besökare till Charlottenberg och även i jämförbara ingångar har det ökat.

Jul

Även julhandeln har ökat när man slår ihop de två shoppingcentren, enligt Nyland. I december 2014 omsatte man drygt 220 miljoner kronor, plus 25 procent jämfört med 2013. I antal kunder betyder det sistnämnda nästan 400 000 inpasserande, och här särredovisar man de två shoppingcentren, Nord hade 123 000 inpasseringar och det förstbyggda 273 000.

– Plus 2,8 procent mot ifjol i jämförbara ingångar trots lokal konkurrens.

2015

Thongruppen tror även på ökad omsättning i Charlottenberg under 2015 och siktar på 2,1 miljarder kronor. Man anser att den försvagning av norska kronan som skett inte är så kraftig att den påverkar i nämnvärd grad utan fortfarande utgör prisskillnaderna länderna emellan den verkliga köpmagneten.

– Prisskillnaden mellan Norge och Sverige på ett brett urval av varor i Charlottenberg är över 30-50 procent. Här kan nämnas kött, rödvin, apoteksvaror, hälsokost och djurfoder med mera. De prismedvetna sparar mycket pengar på att handla i Charlottenberg.

Konkurrens

I krontappet ingår en försvagning av norsk ekonomi inkluderat fallande oljepriser men inte ens detta ses som ett faktiskt hot hos Nyland.

– Visst är det en tuffare marknad numera inom handel, vi måste kämpa lika hårt 2015 som 2014, men några riktigt stora bekymmer ser jag inte.

Charlottenbergs shoppingcenter öppnade 20 oktober 2006 och blev utbyggt 2007 och 2012. Charlottenbergs shoppingcenter Nord öppnade i april 2014. Totalytan för de två shoppingcentren är nästan 65 000 kvadratmeter. Antal hyresgäster är 65.

I april 2014 öppnade Olav Thon sitt andra shoppingcenter i Charlottenberg – Charlottenbergs shoppingcenter Nord. Tillsammans med det ursprungliga shoppingcentrat – Charlottenbergs shoppingcenter – omsatte de två nästan 2 miljarder kronor under 2014. Detta är en ökning med drygt 300 miljoner kronor jämfört med 2013, ett år då det ursprungliga shoppingcentrat omsatte 1,68 miljarder kronor. Thongruppen vill dock inte redovisa vilken omsättning det förstbyggda shoppingcentrat hade under 2014.

– Att vi inte redovisar dem separat beror på att de delvis har samma verksamheter, samma butiker, och det påverkar omsättningen, säger centerchefen Monica A Nyland.

Plus

Nykomlingen, shoppingcenter Nord, har gått bättre än budget, plus 2,5 procent, enligt Nyland. Nords största butik, jättelika Hypermat, har dock haft en knackig inledning men har nu enligt Nyland en positiv trend med ökad handel.

– Fler och fler upptäcker hur billigt Hypermat är och man ökar antalet kunder. Vi tror att Hypermat kommer att dubbla omsättningen inom några år. Och överlag har shoppingcentret på Nord gett tillväxt, det är vi väldigt nöjda med.

Undersökte

Sett till antalet besökare har dessa ökat enligt Nyland och det gäller även det ursprungliga shoppingcentrat. Totalt har man enligt samma källa haft 3,9 miljoner inpasseringar till de två shoppingcentren.

– Det är vi väldigt nöjda med. Det nya köpcentrat har helt klart lockat nya besökare till Charlottenberg och även i jämförbara ingångar har det ökat.

Jul

Även julhandeln har ökat när man slår ihop de två shoppingcentren, enligt Nyland. I december 2014 omsatte man drygt 220 miljoner kronor, plus 25 procent jämfört med 2013. I antal kunder betyder det sistnämnda nästan 400 000 inpasserande, och här särredovisar man de två shoppingcentren, Nord hade 123 000 inpasseringar och det förstbyggda 273 000.

– Plus 2,8 procent mot ifjol i jämförbara ingångar trots lokal konkurrens.

2015

Thongruppen tror även på ökad omsättning i Charlottenberg under 2015 och siktar på 2,1 miljarder kronor. Man anser att den försvagning av norska kronan som skett inte är så kraftig att den påverkar i nämnvärd grad utan fortfarande utgör prisskillnaderna länderna emellan den verkliga köpmagneten.

– Prisskillnaden mellan Norge och Sverige på ett brett urval av varor i Charlottenberg är över 30-50 procent. Här kan nämnas kött, rödvin, apoteksvaror, hälsokost och djurfoder med mera. De prismedvetna sparar mycket pengar på att handla i Charlottenberg.

Konkurrens

I krontappet ingår en försvagning av norsk ekonomi inkluderat fallande oljepriser men inte ens detta ses som ett faktiskt hot hos Nyland.

– Visst är det en tuffare marknad numera inom handel, vi måste kämpa lika hårt 2015 som 2014, men några riktigt stora bekymmer ser jag inte.

Charlottenbergs shoppingcenter öppnade 20 oktober 2006 och blev utbyggt 2007 och 2012. Charlottenbergs shoppingcenter Nord öppnade i april 2014. Totalytan för de två shoppingcentren är nästan 65 000 kvadratmeter. Antal hyresgäster är 65.