2015-01-09 16:16

2015-01-20 23:14

Återanvändning ska ge färre sopor

ÅMÅL: Förslag till gemensam avfallsplan med Säffle

Med en trappliknande modell från EU som förebild har Åmåls och Säffle kommuner utarbetat ett förslag till gemensam avfallsplan. Färre sopor och mer återanvändning är målsättningen.

Åmål och Säffle har länge samarbetat kring frågor som rör exempelvis deponi och miljöstationen vid Östby, men kommunerna har aldrig tidigare presenterat en gemensam avfallsplan. Att så sker nu beror på den sammanslagning av teknik- och fritidsförvaltningarna som genomfördes 2011.

Tidigare hantering

Tillsammans har tjänstemännen tagit fram en femårsplan som innehåller strategier, mål och åtgärder som avser att förenkla för invånare att källsortera och lämna hushållsavfall till rätt ställe.

– Den stora grejen är att vi ska försöka flytta upp varje del ett steg på trappan, säger miljöstrategen Lars-Anders Sjögren, och syftar till en trappliknande avfallshierarki som teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål har anammat från EU. Syftet med hierarkin är att all avfallshantering ska ske så högt upp i trappan som möjligt.

Fina saker slängs

Det översta trappsteget av totalt fem handlar om att kommunerna ska verka för avfallsminimering. Tanken är att målet ska uppnås genom ökad kunskap hos invånarna och förbättrade möjligheter till återanvändningen.

– Målsättningen är att få till ett internt återvinningssystem. Det händer rätt ofta att folk kommer till Östby med väldigt fina saker som de måste göra sig av med enbart på grund av platsbrist, säger Lars-Anders Sjögren, som menar att en stor del av sakerna skulle kunna säljas eller skänkas vidare, i stället för att kasseras.

Samtidigt påpekar miljöstrategen att teknik- och fritidsförvaltningen inte har några planer på att konkurrerar med privata företag och ideella organisationer som säljer begagnade varor.

– Vi ska ta kontakt med folk som sysslar med second hand-försäljning och bjuda in dem till en diskussion för att hitta ett bra återvinningssystem tillsammans, säger Lars-Anders Sjögren.

Pengarna sätter stopp

Det tredje trappsteget – efter avfallsminimering och återanvändning – handlar om att materialet i avfallet ska ses som en resurs. Ambitionen är att så mycket som möjligt ska kunna föras in i kretsloppet igen, utan att behöva brännas upp eller läggas på deponi.

– Exempelvis skulle vi kunna se över möjligheterna med rötning, eller plocka ut biogas ur avfallet. I princip kan vi göra vad som helst, det är bara pengarna som sätter stopp, säger Lars-Anders Sjögren.

Därmed berör han även det fjärde steget i avfallshierarkin, vilket handlar om energiutvinning.

Minskat med fem kilo

Längst ned på trappan återfinns deponering. Tanken är att bara en spillra av allt avfall ska passera alla fem stegen, om modellen fungerar som den ska.

– Vi måste försöka få bort allt farligt avfall, men det är en lång process dit, säger Lars-Anders Sjögren, som menar att den avgörande bollen ligger hos andra än Åmåls och Säffle kommuner.

Utvecklingen pekar i alla fall åt rätt håll. År 2013 omhändertogs motsvarande 262 kilo avfall per invånare i Åmål (totalt 3 200 ton), vilket innebär en minskning med fem kilo jämfört med 2006.

Åmål och Säffle har länge samarbetat kring frågor som rör exempelvis deponi och miljöstationen vid Östby, men kommunerna har aldrig tidigare presenterat en gemensam avfallsplan. Att så sker nu beror på den sammanslagning av teknik- och fritidsförvaltningarna som genomfördes 2011.

Tidigare hantering

Tillsammans har tjänstemännen tagit fram en femårsplan som innehåller strategier, mål och åtgärder som avser att förenkla för invånare att källsortera och lämna hushållsavfall till rätt ställe.

– Den stora grejen är att vi ska försöka flytta upp varje del ett steg på trappan, säger miljöstrategen Lars-Anders Sjögren, och syftar till en trappliknande avfallshierarki som teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål har anammat från EU. Syftet med hierarkin är att all avfallshantering ska ske så högt upp i trappan som möjligt.

Fina saker slängs

Det översta trappsteget av totalt fem handlar om att kommunerna ska verka för avfallsminimering. Tanken är att målet ska uppnås genom ökad kunskap hos invånarna och förbättrade möjligheter till återanvändningen.

– Målsättningen är att få till ett internt återvinningssystem. Det händer rätt ofta att folk kommer till Östby med väldigt fina saker som de måste göra sig av med enbart på grund av platsbrist, säger Lars-Anders Sjögren, som menar att en stor del av sakerna skulle kunna säljas eller skänkas vidare, i stället för att kasseras.

Samtidigt påpekar miljöstrategen att teknik- och fritidsförvaltningen inte har några planer på att konkurrerar med privata företag och ideella organisationer som säljer begagnade varor.

– Vi ska ta kontakt med folk som sysslar med second hand-försäljning och bjuda in dem till en diskussion för att hitta ett bra återvinningssystem tillsammans, säger Lars-Anders Sjögren.

Pengarna sätter stopp

Det tredje trappsteget – efter avfallsminimering och återanvändning – handlar om att materialet i avfallet ska ses som en resurs. Ambitionen är att så mycket som möjligt ska kunna föras in i kretsloppet igen, utan att behöva brännas upp eller läggas på deponi.

– Exempelvis skulle vi kunna se över möjligheterna med rötning, eller plocka ut biogas ur avfallet. I princip kan vi göra vad som helst, det är bara pengarna som sätter stopp, säger Lars-Anders Sjögren.

Därmed berör han även det fjärde steget i avfallshierarkin, vilket handlar om energiutvinning.

Minskat med fem kilo

Längst ned på trappan återfinns deponering. Tanken är att bara en spillra av allt avfall ska passera alla fem stegen, om modellen fungerar som den ska.

– Vi måste försöka få bort allt farligt avfall, men det är en lång process dit, säger Lars-Anders Sjögren, som menar att den avgörande bollen ligger hos andra än Åmåls och Säffle kommuner.

Utvecklingen pekar i alla fall åt rätt håll. År 2013 omhändertogs motsvarande 262 kilo avfall per invånare i Åmål (totalt 3 200 ton), vilket innebär en minskning med fem kilo jämfört med 2006.

  • Andreas Dagström