2015-01-08 12:33

2015-01-20 22:40

Spola is i Eda

ISPOLIS

”Syftet med folkhälsoarbetet i Eda är att främja hälsa och förebygga ohälsa på lika villkor för alla kommuninvånare”. Då är frågan varför spolar inte Eda kommun isbanorna runt om i kommunen, hur svårt kan det vara? Kanske kan AME hjälpa till med spolning, om de har tid över nu efter helgledigheterna.

”Syftet med folkhälsoarbetet i Eda är att främja hälsa och förebygga ohälsa på lika villkor för alla kommuninvånare”. Då är frågan varför spolar inte Eda kommun isbanorna runt om i kommunen, hur svårt kan det vara? Kanske kan AME hjälpa till med spolning, om de har tid över nu efter helgledigheterna.