2015-01-08 06:00

2015-01-20 22:51

Kommun klagar på BUP

KARLSTAD: Familjer bollas mellan instanser

Landstingets barn- och ungdomspsykiatri (BUP) ägnade sig förra året åt att på felaktiga grunder avvisa remisser från Karlstads kommun. BUP får nu skarp kritik för detta från den statliga tillsynsmyndigheten.

När barn och ungdomar drabbas av psykiska problem tar föräldrarna ofta först kontakt med kommunens skolhälsovård som sedan förmedlar kontakt med BUP om det finns behov av den kompetens som finns där.

Förra året, när BUP var inne i en djup kris, noterade man på barn- och ungdomsförvaltningen inom Karlstads kommun att BUP började bolla tillbaka snart sagt alla ärenden till kommunen. Enligt BUP skulle skolhälsovården först göra en egen utredning och detta även när det gällde så allvarliga saker som ätstörningar, självskadebeteende, ångest och utagerande beteende.

Från kommunen tog man kontakt med den dåvarande chefen för BUP och man skickade också över formella avvikelserapporter. Men ingenting hjälpte, på BUP reagerade man inte ens. På kommunen tycker man att BUP ägnat sig åt att bolla familjer med svåra problem fram och tillbaka mellan olika instanser, något som lett till känslor av frustration och stor otrygghet.

Kommunen anmälde

Det här ledde till att Karlstads kommun anmälde BUP och landstinget till Inspektionen för vård och omsorg, den statliga tillsynsmyndigheten. Inspektionen har utrett klagomålen och riktar nu mycket skarp kritik mot BUP. Man påpekar att det alltid är patientens vårdbehov som avgör vilken om denne ska få hjälp och inte vilken instans det är som har skrivit en viss remiss.

BUP har nu fått en ny chef och denne har, enligt Inspektionen för vård och omsorg, tagit till sig kritiken från Karlstads kommun och från inspektionen. Chefen ska till exempel själv delta i hanteringen av remisser som kommit in från skolhälsovården.

Inspektionen gör just nu inte något mer än att rikta skarp kritik mot BUP men man lovar att återkomma med en fortsatt granskning av verksamheten vid BUP.

När barn och ungdomar drabbas av psykiska problem tar föräldrarna ofta först kontakt med kommunens skolhälsovård som sedan förmedlar kontakt med BUP om det finns behov av den kompetens som finns där.

Förra året, när BUP var inne i en djup kris, noterade man på barn- och ungdomsförvaltningen inom Karlstads kommun att BUP började bolla tillbaka snart sagt alla ärenden till kommunen. Enligt BUP skulle skolhälsovården först göra en egen utredning och detta även när det gällde så allvarliga saker som ätstörningar, självskadebeteende, ångest och utagerande beteende.

Från kommunen tog man kontakt med den dåvarande chefen för BUP och man skickade också över formella avvikelserapporter. Men ingenting hjälpte, på BUP reagerade man inte ens. På kommunen tycker man att BUP ägnat sig åt att bolla familjer med svåra problem fram och tillbaka mellan olika instanser, något som lett till känslor av frustration och stor otrygghet.

Kommunen anmälde

Det här ledde till att Karlstads kommun anmälde BUP och landstinget till Inspektionen för vård och omsorg, den statliga tillsynsmyndigheten. Inspektionen har utrett klagomålen och riktar nu mycket skarp kritik mot BUP. Man påpekar att det alltid är patientens vårdbehov som avgör vilken om denne ska få hjälp och inte vilken instans det är som har skrivit en viss remiss.

BUP har nu fått en ny chef och denne har, enligt Inspektionen för vård och omsorg, tagit till sig kritiken från Karlstads kommun och från inspektionen. Chefen ska till exempel själv delta i hanteringen av remisser som kommit in från skolhälsovården.

Inspektionen gör just nu inte något mer än att rikta skarp kritik mot BUP men man lovar att återkomma med en fortsatt granskning av verksamheten vid BUP.