2015-01-08 06:00

2015-01-20 22:52

De tar plats i de nya utskotten

CHARLOTTENBERG: Ledamöter utsedda

Några större överraskningar blev det inte när kommunstyrelsen i Eda valde ledamöter till utskotten som ska ansvara för varsitt verksamhetsområde fram till och med 2018.

AN berättade förra veckan vilka politiker som hade föreslagits få ordförandeposterna i respektive utskott och där blev det inga förändringar i samband med att beslut togs.

I varje utskott sitter fem ledamöter. Många av namnen i de nya utskotten känns igen. Personerna har suttit i något utskott tidigare, men i vissa fall bytt och nu hamnat i ett annat utskott. Sen finns det även en del nya politiker.

Alla ledamöter

I vårdutskottet sitter numera följande politiker: Bertil Börjeson (ordf.) (HEL) Kristina Wang (HEL) Lars-Eric Andersson (C) Tommy Glader (S) och Sofia Andersson (S).

I bildningsutskottet: Kari Andersson (ordf.) (HEL) Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) och Hanna Andersson (M).

I samhällsbyggnadsutskottet: Nicklas Backelin (ordf.) (V) Bo-Inge Nilsson (HEL) Annika Hugne (C) Dan Säterman (S) och Jens Eriksson (S).

Och slutligen i allmänna utskottet: Hans Nilsson (ordf.) (HEL) Björn Källman (HEL) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) och Johnny Lundgren (M).

Centerpartiet har genom sitt valtekniska samarbete med Hela Edas Lista försäkrat sig om en plats i varje utskott. Vänsterpartiet har via sitt samarbete med HEL fått en ordförandepost.

Socialdemokraterna, som har en uppgörelse med Moderaterna, har gett plats till M-ledamöter i två av utskotten.

Ansvarsområden

Kommunstyrelsen har fyra utskott med varsitt ansvarsområde: Allmänna utskottet som har hand om frågor som rör utveckling, ekonomi, personal och medborgarservice och sen årsskiftet också kultur- och fritidsverksamheten.

Bildningsutskottet som ansvarar för barnomsorg och skola.

Vårdutskottet med ansvar för äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen/socialtjänst och LSS-verksamheten. Och slutligen samhällsbyggnadsutskottet som bland annat har hand om kommunens infrastruktur som gator och vägar, vatten och avlopp, renhållning, men också fastigheter, miljö- arbetsmarknadsfrågor, detaljplaner, bygglov.

AN berättade förra veckan vilka politiker som hade föreslagits få ordförandeposterna i respektive utskott och där blev det inga förändringar i samband med att beslut togs.

I varje utskott sitter fem ledamöter. Många av namnen i de nya utskotten känns igen. Personerna har suttit i något utskott tidigare, men i vissa fall bytt och nu hamnat i ett annat utskott. Sen finns det även en del nya politiker.

Alla ledamöter

I vårdutskottet sitter numera följande politiker: Bertil Börjeson (ordf.) (HEL) Kristina Wang (HEL) Lars-Eric Andersson (C) Tommy Glader (S) och Sofia Andersson (S).

I bildningsutskottet: Kari Andersson (ordf.) (HEL) Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) och Hanna Andersson (M).

I samhällsbyggnadsutskottet: Nicklas Backelin (ordf.) (V) Bo-Inge Nilsson (HEL) Annika Hugne (C) Dan Säterman (S) och Jens Eriksson (S).

Och slutligen i allmänna utskottet: Hans Nilsson (ordf.) (HEL) Björn Källman (HEL) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) och Johnny Lundgren (M).

Centerpartiet har genom sitt valtekniska samarbete med Hela Edas Lista försäkrat sig om en plats i varje utskott. Vänsterpartiet har via sitt samarbete med HEL fått en ordförandepost.

Socialdemokraterna, som har en uppgörelse med Moderaterna, har gett plats till M-ledamöter i två av utskotten.

Ansvarsområden

Kommunstyrelsen har fyra utskott med varsitt ansvarsområde: Allmänna utskottet som har hand om frågor som rör utveckling, ekonomi, personal och medborgarservice och sen årsskiftet också kultur- och fritidsverksamheten.

Bildningsutskottet som ansvarar för barnomsorg och skola.

Vårdutskottet med ansvar för äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen/socialtjänst och LSS-verksamheten. Och slutligen samhällsbyggnadsutskottet som bland annat har hand om kommunens infrastruktur som gator och vägar, vatten och avlopp, renhållning, men också fastigheter, miljö- arbetsmarknadsfrågor, detaljplaner, bygglov.