2015-01-08 06:00

2015-01-20 23:18

Byggboomen i Karlstad fortsätter även under 2015

KARLSTAD: Ny galleria, hundratals bostäder och stora kontorsytor påbörjas

Byggprojekten avlöser varandra i Karlstad även under 2015. Nya bostäder uppförs i Inre hamn, på Kronoparken och i centrum, E18 över Sörmon påbörjas och bygget av Mercurius-gallerian drar i gång.
– Ett jätteviktigt projekt som både stärker centrumhandeln och ger nya bostäder.

Det säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Kullgren (KD). De senaste åren har byggtempot ökat i Karlstad och projekten under 2015 är också många.

Ett av dem är Oskarslunds vårdboende på Gruvlyckan. Här skapas 95 nya platser. Detta är kommunens största projekt någonsin med en budget på 222 miljoner kronor. I månadsskiftet november/december 2015 ska lokalerna vara klara.

Cirka 350 miljoner kronor investeras i den nya Mercurius-gallerian. När den står klar under första halvåret 2016 får centrum 7 000 kvadratmeter ny handel, 51 lägenheter samt kontorslokaler.

– Efter många år försvinner det här såret i stadsbilden. Detta är ett jätteviktigt projekt som både stärker centrumhandeln och ger nya bostäder. Det här blir ett väldigt bra tillskott, säger Peter Kullgren.

Planerar för mer mat

På samma gång planeras det för mer handel i Välsviken. Konsum Värmland vill bygga ett nytt Coop forum, den sista pusselbiten på dagens handelsområde. En ny detaljplan tas nu fram för att möjliggöra mer livsmedel samtidigt som Ica diskuterar en utbyggnad av sin butik.

På bostadssidan drar Ciab fastigheter om ett par månader i gång anläggandet av 76 nya hyreslägenheter i kronoparkens centrum. Det är den befintliga fastigheten Kronkursen som byggs på med fyra våningar.

– Detta är väldigt betydelsefull satsning i Karlstads största stadsdel. Extra kul att det är ett lokalt fastighetsbolag som står för den. Och de planerar ju senare även för fler bostäder och en galleria, säger Peter Kullgren.

248 studentlägenheter

Han är även mycket nöjd med Lecab fastigheters 150-miljonersatsning på 248 nya studentlägenheter vid universitetet som ska stå klart till höstterminen 2016. De fyller hälften av dagens behov av fler lägenheter.

HSB Värmland är i startgroparna för bygget av 65 nya bostadsrätter i Haga samtidigt som SPG bostad i Inre hamn och Ruds gård på Kungsgatan har inflyttning in sina 167 respektive 29 hyresrätter. Byggstart under året blir det även på Våxnäs för drygt 40 nya KBAB-lägenheter.

Klövern ska uppföra en 12 500 kvadratmeter stor kontorsbyggnad i Inre hamn med start under våren och Kontorskomplexet Fanfarens första etapp påbörjas.

Nya E18 påbörjas

Ett annat stort projekt som startas under 2015 är utbyggnaden av E18 över Sörmon till fyrfältsväg. Den inleds under sommaren och ska stå klar om två år.

– Efter ett ihärdigt lobbyarbete och kommunal förskottering kan äntligen projektet starta. Det känns bra efter alla tragiska olyckor som har inträffat, säger Peter Kullgren.

I år inleds även planeringsarbetet inför ombyggnaden av Stora torget.

– Stort fokus kommer att ligga på att låta allmänheten komma med förslag hur de vill att torget ska se ut.

Det säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Kullgren (KD). De senaste åren har byggtempot ökat i Karlstad och projekten under 2015 är också många.

Ett av dem är Oskarslunds vårdboende på Gruvlyckan. Här skapas 95 nya platser. Detta är kommunens största projekt någonsin med en budget på 222 miljoner kronor. I månadsskiftet november/december 2015 ska lokalerna vara klara.

Cirka 350 miljoner kronor investeras i den nya Mercurius-gallerian. När den står klar under första halvåret 2016 får centrum 7 000 kvadratmeter ny handel, 51 lägenheter samt kontorslokaler.

– Efter många år försvinner det här såret i stadsbilden. Detta är ett jätteviktigt projekt som både stärker centrumhandeln och ger nya bostäder. Det här blir ett väldigt bra tillskott, säger Peter Kullgren.

Planerar för mer mat

På samma gång planeras det för mer handel i Välsviken. Konsum Värmland vill bygga ett nytt Coop forum, den sista pusselbiten på dagens handelsområde. En ny detaljplan tas nu fram för att möjliggöra mer livsmedel samtidigt som Ica diskuterar en utbyggnad av sin butik.

På bostadssidan drar Ciab fastigheter om ett par månader i gång anläggandet av 76 nya hyreslägenheter i kronoparkens centrum. Det är den befintliga fastigheten Kronkursen som byggs på med fyra våningar.

– Detta är väldigt betydelsefull satsning i Karlstads största stadsdel. Extra kul att det är ett lokalt fastighetsbolag som står för den. Och de planerar ju senare även för fler bostäder och en galleria, säger Peter Kullgren.

248 studentlägenheter

Han är även mycket nöjd med Lecab fastigheters 150-miljonersatsning på 248 nya studentlägenheter vid universitetet som ska stå klart till höstterminen 2016. De fyller hälften av dagens behov av fler lägenheter.

HSB Värmland är i startgroparna för bygget av 65 nya bostadsrätter i Haga samtidigt som SPG bostad i Inre hamn och Ruds gård på Kungsgatan har inflyttning in sina 167 respektive 29 hyresrätter. Byggstart under året blir det även på Våxnäs för drygt 40 nya KBAB-lägenheter.

Klövern ska uppföra en 12 500 kvadratmeter stor kontorsbyggnad i Inre hamn med start under våren och Kontorskomplexet Fanfarens första etapp påbörjas.

Nya E18 påbörjas

Ett annat stort projekt som startas under 2015 är utbyggnaden av E18 över Sörmon till fyrfältsväg. Den inleds under sommaren och ska stå klar om två år.

– Efter ett ihärdigt lobbyarbete och kommunal förskottering kan äntligen projektet starta. Det känns bra efter alla tragiska olyckor som har inträffat, säger Peter Kullgren.

I år inleds även planeringsarbetet inför ombyggnaden av Stora torget.

– Stort fokus kommer att ligga på att låta allmänheten komma med förslag hur de vill att torget ska se ut.

Många storsatsningar under året

Det största byggprojektet i Karlstad under 2015 efter sjukhusbygget är bygget av nya E18 över Sörmon som inleds i sommar. Kostnaden är cirka 440 miljoner kronor.

Trea på listan är den nya Mercurius-gallerian. Om en dryg månad kommer den jättelika byggkranen. Byggkostnaden är cirka 350 miljoner kronor.

Kontorskomplexet Fanfarens första etapp påbörjas.

Ett annat stort projekt är Oskarslunds vårdboende på Gruvlyckan. 222 miljoner kronor satsar kommunen på de 95 nya vårdplatserna.

Ciab fastigheter bygger 76 nya ettor och tvåor i Kronoparkens centrum. Byggstarten planeras till i mars och genomförandet till 12–14 månader.

248 nya studentbostäder anläggs av Lecab fastigheter i fyra hus på parkeringen norr om universitetet.

Klövern bygger ett 12 500 kvadratmeter stort kontorshus i Inre hamn.

Karlstads kommun satsar 115 miljoner kronor på en om- och tillbyggnad av Västerstrandsskolan.

HSB Värmland börjar bygga 65 bostadsrätter i Haga.

Sista etappen av utbyggnaden av den nya huvudvattenledningen påbörjas mellan Fredricelundsskolan och Willys.