2015-01-07 06:00

2015-01-20 22:51

Vinterkräksjukan är här

ARVIKA: God handhygien det enda som hjälper

Det är säsong för ett av vinterns stora gissel, vinterkräksjukan som brukar få en topp i januari- mars. Äldre är extra känsliga och det bör man tänka på innan man planerar besök på något av kommunens äldreboenden.

Sjukdomen är väldigt smittsam och det kan få stora konsekvenser om man får in smittan på ett boende.

– Det är många som kan bli mycket sjuka, säger Kristin Norrgård, avdelningschef inom Arvika kommuns vård och omsorg.

Därför har man inför årets säsong gått ut med information både på kommunens hemsida och via informationsblad på boendena. Bland annat vill man att folk väntar minst tre dygn med att besöka ett äldreboende om de varit sjuka eller misstänker att de kan ha utsatts för smitta.

På förskolan, en annan utsatt verksamhet, gäller 48-timmarsregeln.

– Det är viktigt att föräldrarna håller på den regeln, säger Monica Ortega, avdelningschef för kommunens förskoleverksamhet.

Fortfarande är det i början av säsongen och hittills har man sluppit utbrott av vinterkräksjuka på kommunens äldreboenden.

– Vi har inte varit så drabbade de senaste åren. Det har varit förhållandevis lite jämfört med några år innan, säger Marianne Juhlén, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Arvika kommun.

God handhygien är det viktigaste för att förebygga smitta, att tvätta händerna ofta med flytande tvål och att komplettera med handsprit. Det är vad man rekommenderar före och efter besök på ett äldreboende.

– Vi spritar även lite extra nu på utsatta ställen som toaletter och handtag.

Även inom förskolan har man hittills varit förskonad från utbrott av vinterkräksjuka enligt Monica Ortega.

– Det är om förskolecheferna fått in något, men jag har inte fått några signaler om att det skulle varit något alarmerande, säger hon.

När brukar det vara som värst?

– I fjol var det väldigt ansträngt i februari.

Vad gör ni för att förebygga vinterkräksjuka?

– Vi har hygienombud som är utbildade för att hantera de här frågorna. De vet vad som ska göras.

Sen är det viktigt att föräldrarna inte släpper iväg barnen för tidigt till förskolan, utan håller dem hemma 48 timmar efter de sista symtomen enligt förskolans regler.

Sjukdomen är väldigt smittsam och det kan få stora konsekvenser om man får in smittan på ett boende.

– Det är många som kan bli mycket sjuka, säger Kristin Norrgård, avdelningschef inom Arvika kommuns vård och omsorg.

Därför har man inför årets säsong gått ut med information både på kommunens hemsida och via informationsblad på boendena. Bland annat vill man att folk väntar minst tre dygn med att besöka ett äldreboende om de varit sjuka eller misstänker att de kan ha utsatts för smitta.

På förskolan, en annan utsatt verksamhet, gäller 48-timmarsregeln.

– Det är viktigt att föräldrarna håller på den regeln, säger Monica Ortega, avdelningschef för kommunens förskoleverksamhet.

Fortfarande är det i början av säsongen och hittills har man sluppit utbrott av vinterkräksjuka på kommunens äldreboenden.

– Vi har inte varit så drabbade de senaste åren. Det har varit förhållandevis lite jämfört med några år innan, säger Marianne Juhlén, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Arvika kommun.

God handhygien är det viktigaste för att förebygga smitta, att tvätta händerna ofta med flytande tvål och att komplettera med handsprit. Det är vad man rekommenderar före och efter besök på ett äldreboende.

– Vi spritar även lite extra nu på utsatta ställen som toaletter och handtag.

Även inom förskolan har man hittills varit förskonad från utbrott av vinterkräksjuka enligt Monica Ortega.

– Det är om förskolecheferna fått in något, men jag har inte fått några signaler om att det skulle varit något alarmerande, säger hon.

När brukar det vara som värst?

– I fjol var det väldigt ansträngt i februari.

Vad gör ni för att förebygga vinterkräksjuka?

– Vi har hygienombud som är utbildade för att hantera de här frågorna. De vet vad som ska göras.

Sen är det viktigt att föräldrarna inte släpper iväg barnen för tidigt till förskolan, utan håller dem hemma 48 timmar efter de sista symtomen enligt förskolans regler.

Undvik vinterkräksjukan

God handhygien, både hemma och på arbetsplatsen, är det viktigaste för att undvika att bli sjuk och för att inte sprida smittan vidare. Att tvätta händerna noga med tvål och vatten, inte minst efter toalettbesök och före måltider.

Smittan sprids ofta via kall mat som blivit smittad. Eller via direkt eller indirekt kontakt med personer som är sjuka. Det behövs väldigt få virus för att smittan ska föras vidare och en sjuk person kan utsöndra mängder av virus via kräkningar eller avföring.

Källa: