2015-01-07 06:00

2015-01-20 22:45

Större resurser till försvaret

Debatt: Alliansens budget

Försvarsmakten är en av Sveriges största ungdomsarbetsgivare och om skattehöjningen hade gått igenom så hade det inneburit kostnadsökningar på 150 miljoner för 2015 och 250 miljoner för 2016, skriver Allan Widman med flera.

Sveriges försvar står i dag inför stora utmaningar både på grund av det försämrade säkerhetspolitiska läget i vår omvärld och men också eftersom man är inne i en av sina största omställningsprocesser någonsin. I dessa tider så är det viktigt att försvarsmakten får arbeta under förutsägbara och stabila ekonomiska villkor. Det är därför bra att det nu är de fyra Allianspartiernas förslag till statsbudget som gäller för 2015. Där tillförs medel till försvarsmaktens kärnverksamhet som förbandsverksamhet och materialanskaffning samtidigt som man undviker dolda kostnadsökningar i form av höjda skatter.

Det har funnits en stor samsyn i Sverige när det fäller försvarspolitiken. Såväl Alliansen som Socialdemokraterna står bakom den huvudinriktning som presenterades försvarsberedningen. Samtidigt så ökar förändringstakten i vår omvärld. Den ryska aggressionen mot Ukraina och den allt hårdare tonen mot de baltiska staterna bidrar till att även Sverige måste göra nya prioriteringar. Den militära övningsverksamheten i Östersjöområdet ökar, både till sjöss och i luften, vilket tillsammans med ett förhöjt underrättelsehot gör det motiverat att tala om att en ny normalbild har etablerats.

Alliansens utgångspunkt är att Sverige ska ha tillgängliga förband som kan användas där behov uppstår. Det arbete som inleddes med riksdagens inriktningsbeslut 2009 måste fortsätta samtidigt som försvarets resurser måste bli större. Vi vill stärka Sveriges försvarsförmåga genom stegvis höjda anslag som år 2024 ligger 5,5 miljarder över dagens försvarsanslag. Dessutom presenterade Alliansen före valet extra satsningar på incidentberedskap och övning med närområdesfokus. En satsning som motsvarar ytterligare 1,3 miljarder fram till år 2018.

Det förslag på budget som S och MP presenterade och som nu har fallit hade på ytan lika stora resurser till svenskt försvar som Alliansbudgeten nu tillför. Detta är i grunden bra, även om det också kan noteras att försvarsminister Peter Hultqvist (S) innan valet lovade betydligt större anslag. Det är problematiskt om ett ansvarigt statsråd lovar något innan ett val för att totalt tvärvända så fort rösterna är räknade.

Ännu mer bekymmersamt var vänsterregeringens förslag på höjda arbetsgivaravgifter för landets unga. Försvarsmakten är en av Sveriges största ungdomsarbetsgivare och om skattehöjningen hade gått igenom så hade det inneburit kostnadsökningar på 150 miljoner för 2015 och 250 miljoner för 2016. Dessa resurser, som i första hand hade tagits från förbandsverksamheten, kan nu istället användas till att fortsätta rekrytera och utbilda de soldater och sjömän.

Alliansen vill tillsammans fortsätta ta ansvar för Sveriges försvar. Vi prioriterar både Sveriges internationella samarbeten och anslagen till den forskning som bedrivs vid FOI samtidigt som förbandsverksamhetens anslag fortsätter växa. Vi samarbetar gärna med regeringen när det gäller svenskt försvar, men då måste försvarsmaktens reella anslag fortsätta växa utan att hotas av dolda skattehöjningar.

Allan Widman (FP)

Ordförande, riksdagens försvarsutskott

Hans Wallmark (M)

Daniel Bäckström (C)

Mikael Oscarsson (KD)

Ledamöter, riksdagens försvarsutskott

Sveriges försvar står i dag inför stora utmaningar både på grund av det försämrade säkerhetspolitiska läget i vår omvärld och men också eftersom man är inne i en av sina största omställningsprocesser någonsin. I dessa tider så är det viktigt att försvarsmakten får arbeta under förutsägbara och stabila ekonomiska villkor. Det är därför bra att det nu är de fyra Allianspartiernas förslag till statsbudget som gäller för 2015. Där tillförs medel till försvarsmaktens kärnverksamhet som förbandsverksamhet och materialanskaffning samtidigt som man undviker dolda kostnadsökningar i form av höjda skatter.

Det har funnits en stor samsyn i Sverige när det fäller försvarspolitiken. Såväl Alliansen som Socialdemokraterna står bakom den huvudinriktning som presenterades försvarsberedningen. Samtidigt så ökar förändringstakten i vår omvärld. Den ryska aggressionen mot Ukraina och den allt hårdare tonen mot de baltiska staterna bidrar till att även Sverige måste göra nya prioriteringar. Den militära övningsverksamheten i Östersjöområdet ökar, både till sjöss och i luften, vilket tillsammans med ett förhöjt underrättelsehot gör det motiverat att tala om att en ny normalbild har etablerats.

Alliansens utgångspunkt är att Sverige ska ha tillgängliga förband som kan användas där behov uppstår. Det arbete som inleddes med riksdagens inriktningsbeslut 2009 måste fortsätta samtidigt som försvarets resurser måste bli större. Vi vill stärka Sveriges försvarsförmåga genom stegvis höjda anslag som år 2024 ligger 5,5 miljarder över dagens försvarsanslag. Dessutom presenterade Alliansen före valet extra satsningar på incidentberedskap och övning med närområdesfokus. En satsning som motsvarar ytterligare 1,3 miljarder fram till år 2018.

Det förslag på budget som S och MP presenterade och som nu har fallit hade på ytan lika stora resurser till svenskt försvar som Alliansbudgeten nu tillför. Detta är i grunden bra, även om det också kan noteras att försvarsminister Peter Hultqvist (S) innan valet lovade betydligt större anslag. Det är problematiskt om ett ansvarigt statsråd lovar något innan ett val för att totalt tvärvända så fort rösterna är räknade.

Ännu mer bekymmersamt var vänsterregeringens förslag på höjda arbetsgivaravgifter för landets unga. Försvarsmakten är en av Sveriges största ungdomsarbetsgivare och om skattehöjningen hade gått igenom så hade det inneburit kostnadsökningar på 150 miljoner för 2015 och 250 miljoner för 2016. Dessa resurser, som i första hand hade tagits från förbandsverksamheten, kan nu istället användas till att fortsätta rekrytera och utbilda de soldater och sjömän.

Alliansen vill tillsammans fortsätta ta ansvar för Sveriges försvar. Vi prioriterar både Sveriges internationella samarbeten och anslagen till den forskning som bedrivs vid FOI samtidigt som förbandsverksamhetens anslag fortsätter växa. Vi samarbetar gärna med regeringen när det gäller svenskt försvar, men då måste försvarsmaktens reella anslag fortsätta växa utan att hotas av dolda skattehöjningar.

Allan Widman (FP)

Ordförande, riksdagens försvarsutskott

Hans Wallmark (M)

Daniel Bäckström (C)

Mikael Oscarsson (KD)

Ledamöter, riksdagens försvarsutskott