2015-01-07 06:00

2015-01-20 23:18

Stolparna ska flyttas

KARLSTAD: Kommunen har lyssnat på kritiken

Efter kritiken mot de nya taxiplatserna på Östra torggatan bjöd kommunen in taxichauffören Denis Filipovic till ett möte.
– Nu får vi se om det händer någonting, säger han.

Flera taxichaufförer är missnöjda med situationen på Östra torggatan. Denis Filipovic berättade i NWT om stolpar som blockerar bildörrarna och kunder som måste stiga av mitt i vägbanan.

– Jag vidhåller att det kommer att hända en olycka, säger han.

Trafik- och gatuchefen Håkan Eriksson och trafikingenjör Ingemar Johansson på Karlstads kommun bjöd nyligen in Denis Filipovic till ett möte för att diskutera hans synpunkter.

Pollarna flyttas

Han vann ett visst gehör.

– Vi ska flytta de svarta pollarna så att de inte hamnar mitt för bildörrarna, säger Ingemar Johansson.

Det ska genomföras till våren.

Även svårigheterna med att göra en u-sväng får delvis en lösning.

– Vi ska se om vi kan göra parkeringsplatserna utanför Swedbank till taxiparkering nattetid.

Denis Filipovic tycker också att cykelbanan längs taxiplatserna är onödigt bred.

– Det behövs ytterligare minst en halv meter till taxibilarna. Det handlar om trafiksäkerhet, säger han.

Cykelbanan kvar

Men där får han inget medhåll från kommunen.

– Cykelbanan är egentligen inte bredare än på andra ställen, det är bara det att den inte är färdigbyggd. Byggs trottoaren om enligt ritningen blir inte cykelvägen mer än två och en halv meter bred, säger Ingemar Johansson.

Flera taxichaufförer är missnöjda med situationen på Östra torggatan. Denis Filipovic berättade i NWT om stolpar som blockerar bildörrarna och kunder som måste stiga av mitt i vägbanan.

– Jag vidhåller att det kommer att hända en olycka, säger han.

Trafik- och gatuchefen Håkan Eriksson och trafikingenjör Ingemar Johansson på Karlstads kommun bjöd nyligen in Denis Filipovic till ett möte för att diskutera hans synpunkter.

Pollarna flyttas

Han vann ett visst gehör.

– Vi ska flytta de svarta pollarna så att de inte hamnar mitt för bildörrarna, säger Ingemar Johansson.

Det ska genomföras till våren.

Även svårigheterna med att göra en u-sväng får delvis en lösning.

– Vi ska se om vi kan göra parkeringsplatserna utanför Swedbank till taxiparkering nattetid.

Denis Filipovic tycker också att cykelbanan längs taxiplatserna är onödigt bred.

– Det behövs ytterligare minst en halv meter till taxibilarna. Det handlar om trafiksäkerhet, säger han.

Cykelbanan kvar

Men där får han inget medhåll från kommunen.

– Cykelbanan är egentligen inte bredare än på andra ställen, det är bara det att den inte är färdigbyggd. Byggs trottoaren om enligt ritningen blir inte cykelvägen mer än två och en halv meter bred, säger Ingemar Johansson.