2015-01-07 19:28

2015-01-20 23:14

Sörknattens reservat utökas

ÅNIMSKOG: Ytterligare 7,2 hektar mark föreslås få naturskydd

Länsstyrelsen föreslår att Sörknattens naturreservat i Ånimskog utökas med 7,2 hektar. Det handlar mestadels om lövblandad barrskog ner mot Bergtjärnet.

Utökningen berör fyra fastigheter i Västra Berg, i anslutning till det nuvarande naturreservatet Sörknatten. Dalsland ingår i försöksområdet Kometprogrammet, där skogsägare kan anmäla sin mark som skyddsvärd, och i Ånimskog har fastighetsägarna tagit initiativ till att naturskydda områdena.

I kanten av Bergtjärnet

Det handlar om 7,2 hektar mark, framför allt med lövblandad barrskog, vid kanten av Bergtjärnet öster om naturreservatet. Länsstyrelsens bedömning är att naturvärdet är tillräckligt högt för att utöka reservatet och förslaget är skickat på remiss till bland andra Åmåls kommun.

Inget skogsbruk

Syftet med reservatsbildningen är att låta skogsmarken utvecklas fritt. Där ska inte röjas eller avverkas. Länsstyrelsen har kommit fram till att områdena har goda förutsättningar att kunna hysa skyddsvärda växter och djur. Länsstyrelsen ser också ett värde i ett större område med sammanhängande naturskog.

Samma regler ska gälla för utökningen som för det befintliga reservatet. Det innebär restriktioner bland annat om skogsvård och anläggningar, men det kommer fortfarande att vara tillåtet att jaga älg och rådjur.

Skogsbrand tillåts inte som skötselmetod, med hänsyn till skogsmarken kring reservatet, och om det börjar brinna ska branden släckas. Av samma anledning ska vindfällen tas bort i reservatets utkanter om det finns risk för insektsskador på en grannfastighet.

Strax norr om Sörknattens naturreservat ligger Baståsens reservat, vars yta hösten 2013 mer än tiodubblades, från 5 till drygt 60 hektar. De båda reservaten förbinds genom en gemensam vandringsled.

Utökningen berör fyra fastigheter i Västra Berg, i anslutning till det nuvarande naturreservatet Sörknatten. Dalsland ingår i försöksområdet Kometprogrammet, där skogsägare kan anmäla sin mark som skyddsvärd, och i Ånimskog har fastighetsägarna tagit initiativ till att naturskydda områdena.

I kanten av Bergtjärnet

Det handlar om 7,2 hektar mark, framför allt med lövblandad barrskog, vid kanten av Bergtjärnet öster om naturreservatet. Länsstyrelsens bedömning är att naturvärdet är tillräckligt högt för att utöka reservatet och förslaget är skickat på remiss till bland andra Åmåls kommun.

Inget skogsbruk

Syftet med reservatsbildningen är att låta skogsmarken utvecklas fritt. Där ska inte röjas eller avverkas. Länsstyrelsen har kommit fram till att områdena har goda förutsättningar att kunna hysa skyddsvärda växter och djur. Länsstyrelsen ser också ett värde i ett större område med sammanhängande naturskog.

Samma regler ska gälla för utökningen som för det befintliga reservatet. Det innebär restriktioner bland annat om skogsvård och anläggningar, men det kommer fortfarande att vara tillåtet att jaga älg och rådjur.

Skogsbrand tillåts inte som skötselmetod, med hänsyn till skogsmarken kring reservatet, och om det börjar brinna ska branden släckas. Av samma anledning ska vindfällen tas bort i reservatets utkanter om det finns risk för insektsskador på en grannfastighet.

Strax norr om Sörknattens naturreservat ligger Baståsens reservat, vars yta hösten 2013 mer än tiodubblades, från 5 till drygt 60 hektar. De båda reservaten förbinds genom en gemensam vandringsled.

  • Elinor Thuresson

Åmåls naturreservat

I Åmåls kommun finns tolv naturreservat:

Baljåsen

Baståsen

Brurmossen

Bräcke ängar

Grimsheden

Hafsåsen

Kednäs

Orsberget

Sörknatten

Tösse skärgård

Yttre Bodane

Öjersbyns gammelskog

Källa: Länsstyrelsen i Västra Götaland