2015-01-07 06:00

2015-01-20 23:14

Skyddar orkidéäng med elstängsel

KARLSKOGA: Vildsvinen bökar vid Södra Tolsboda

Vildsvinen har bökat upp områden där orkidéer som nattviol och grönvit nattviol växer.
Nu har området vid Södra Tolsboda, som Karlskoga naturskyddsförening så omsorgsfullt sköter om, hägnats in med elstängsel.

I år blir det 20 år sedan Karlskoga naturskyddsförening startade sitt projekt som under åren gått ut på att rädda både floran och insekter vid Södra Tolsboda.

– Syftet med att vi slagit ängen har varit att gynna den slåtterberoende och slåttergynnande floran, säger Torsten Rönn.

Gynnar djur och växter

Man har varsamt slagit gräset med lie och skött om området på bästa sätt och efterhand har man sett att växter och insekter hittat tillbaka till området. Man har också sett att buskmusen trivs på området.

Slåttergynnade växter som ängsskallra, gullviva, liten blåklocka, johannesört, ängsvädd, knölbräcka har ökat.

Nu under hösten har också vildsvinen slagit sig ner på området. De har bökat så pass mycket att det var dag att skydda området och hägna in det med elstängsel.

Växande problem

På länsstyrelsen har man blivit varse om att vildsvinen har blivit ett växande problem. I år har två av länets reservat skyddats av myndigheten med elstängsel mot vildsvin.

Med anslag från Hopajola har Karlskoga naturskyddsförening köpt in och monterat ett elstängsel runt de centrala delarna av ängen.

– Arbetet med att sätta upp stängslet färdigställed strax före jul, berättar Torsten Rönn.

Nu hoppas man att elstängslet ska stoppa vildsvinen från flera räder på området.

– Vi firar 20 år och man får hoppas att slottern kan fortsätta som tidigare till gagn för växter och insekter och oss människor som kan fortsätta njuta av blomsterprakten vid Södra Tolsboda, menar Torsten Rönn.

Hopajola är en naturvårdsorganisation som arbetar för att säkerställa skydd och vård av värdefulla och känsliga naturmiljöer och tillhörande biologiska mångfald i Örebro län.

I år blir det 20 år sedan Karlskoga naturskyddsförening startade sitt projekt som under åren gått ut på att rädda både floran och insekter vid Södra Tolsboda.

– Syftet med att vi slagit ängen har varit att gynna den slåtterberoende och slåttergynnande floran, säger Torsten Rönn.

Gynnar djur och växter

Man har varsamt slagit gräset med lie och skött om området på bästa sätt och efterhand har man sett att växter och insekter hittat tillbaka till området. Man har också sett att buskmusen trivs på området.

Slåttergynnade växter som ängsskallra, gullviva, liten blåklocka, johannesört, ängsvädd, knölbräcka har ökat.

Nu under hösten har också vildsvinen slagit sig ner på området. De har bökat så pass mycket att det var dag att skydda området och hägna in det med elstängsel.

Växande problem

På länsstyrelsen har man blivit varse om att vildsvinen har blivit ett växande problem. I år har två av länets reservat skyddats av myndigheten med elstängsel mot vildsvin.

Med anslag från Hopajola har Karlskoga naturskyddsförening köpt in och monterat ett elstängsel runt de centrala delarna av ängen.

– Arbetet med att sätta upp stängslet färdigställed strax före jul, berättar Torsten Rönn.

Nu hoppas man att elstängslet ska stoppa vildsvinen från flera räder på området.

– Vi firar 20 år och man får hoppas att slottern kan fortsätta som tidigare till gagn för växter och insekter och oss människor som kan fortsätta njuta av blomsterprakten vid Södra Tolsboda, menar Torsten Rönn.

Hopajola är en naturvårdsorganisation som arbetar för att säkerställa skydd och vård av värdefulla och känsliga naturmiljöer och tillhörande biologiska mångfald i Örebro län.