2015-01-07 06:00

2015-01-20 22:45

Flyktingar ska visa tacksamhet!

SYRIEN:

Syriens ledare är en krigsherre som styr sitt land med iskall och grym krigföring. Han jagar sitt eget folk på flykt, eller dödar dem, precis som det passar honom. Religiösa och politiska åsikter har under lång tid orsakat denna hemska strid. Förstörelse och våld har helt tagit över krigsherrarnas göranden.

Sverige öppnar sin dörr för flyktingarna från detta land. Vi är generösa och hjälpsamma så gott vi kan, men räcker ändå inte till för dessa, som ju har helt andra åsikter, vanor, och kultur än vi. Att ställa krav borde flyktingarna helt avstå från. De borde i stället visa tacksamhet och förtröstan för att de lever!

I Andersson

Karlstad

Syriens ledare är en krigsherre som styr sitt land med iskall och grym krigföring. Han jagar sitt eget folk på flykt, eller dödar dem, precis som det passar honom. Religiösa och politiska åsikter har under lång tid orsakat denna hemska strid. Förstörelse och våld har helt tagit över krigsherrarnas göranden.

Sverige öppnar sin dörr för flyktingarna från detta land. Vi är generösa och hjälpsamma så gott vi kan, men räcker ändå inte till för dessa, som ju har helt andra åsikter, vanor, och kultur än vi. Att ställa krav borde flyktingarna helt avstå från. De borde i stället visa tacksamhet och förtröstan för att de lever!

I Andersson

Karlstad