2015-01-06 06:00

2015-01-20 22:45

Saknar plan för diskrimineringslag

VÄRMLAND

Sju av tio kommuner i Värmland saknar en plan för den nya lagen om diskriminering.

Det visar en undersökning från omsorgsföretaget Humana. Endast Hammarö, Kristinehamn och Säffle har beslutat om att ta fram handlingsplaner.

Lagen, som trädde i kraft vid årsskiftet, innebär att otillgänglighet ska klassas som diskriminering. Ett exempel är trösklar som inte tagits bort på restauranger. Lagen ger den enskilde rätten att få sin sak prövad i domstol. Syftet är att göra samhället tillgängligt för alla.

Det visar en undersökning från omsorgsföretaget Humana. Endast Hammarö, Kristinehamn och Säffle har beslutat om att ta fram handlingsplaner.

Lagen, som trädde i kraft vid årsskiftet, innebär att otillgänglighet ska klassas som diskriminering. Ett exempel är trösklar som inte tagits bort på restauranger. Lagen ger den enskilde rätten att få sin sak prövad i domstol. Syftet är att göra samhället tillgängligt för alla.