2015-01-05 11:29

2015-01-20 22:45

Nattklubb i Karlstad hotas av vite

KARLSTAD

Nattklubben Jaguar hotas av vite. Det efter att miljönämnden i Karlstad ansökt om utdömande av vite om 30 000 kronor hos miljödomstolen i Vänersborg.

Miljönämnden beslutade i oktober att nattklubben måste sänka ljudet under sina arrangemang, liksom införa mätningar och åtgärder så att nivåerna blir lägre.

Nattklubben har dock inte inom angiven tid redovisat vilka ljudnivåer som förekommer från musikanläggningarna.

Miljönämndens beslut har heller inte överklagats och har nu vunnit laga kraft.

Miljönämnden beslutade i oktober att nattklubben måste sänka ljudet under sina arrangemang, liksom införa mätningar och åtgärder så att nivåerna blir lägre.

Nattklubben har dock inte inom angiven tid redovisat vilka ljudnivåer som förekommer från musikanläggningarna.

Miljönämndens beslut har heller inte överklagats och har nu vunnit laga kraft.