2015-01-05 06:00

2015-01-20 23:13

Centerpartiet är flitiga motionärer

MOTIONER: Håller sig inte till lagens krav

Önskemål om kommunjurist, livsmedelspolicy och bättre miljö i skolmatsalarna.
Centerpartiet har varit flitigt att skriva motioner under mandatperioden som varit.
Men långt ifrån alla har besvarats i tid.

Enligt kommunallagen ska en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut ett år från det att motionen väcktes.

Men det är inte alltid som Kristinehamns fullmäktige håller den tidsgränsen.

Fyra långbänkar

Centerpartiets Jane-falang bestående av Jane Larsson, Adam Slottner och Johanna Gustavsson har tre obesvarade motioner som dragit över årsgränsen. Folkpartiets Eric Hesselius och Ulf Torehammar har en.

Den äldsta motionen som inte hanterats i tid är från sista oktober 2011 och går ut på att kommunen ska anta och använda av LRF:s livsmedelspolicy. Motionen, som centern ligger bakom, har varit remitterad till tekniska nämnden och handläggs nu på kansliavdelningen.

I mars 2012 skrev Centerpartiet en motion om att kommunen ska anställa en egen kommunjurist. Ärendet handläggs av kommunchefen. C-motionen om miljön i skolmatsalarna är från slutet på november 2013 och den har remitterats till skolnämnden och handläggs nu på kommunledningsförvaltningen.

HBT-plan

Folkpartiets segdragna motion lämnades in i början på december 2013 och handlar om att upprätta en HBT-plan Kristinehamns kommun. Motionen handläggs på kansliavdelningen.

Tre motioner som heller inte besvarats ännu, men som kan klara tidsgränsen på ett år är samtliga inskickade av centerpartister.

En handlar om snabbare hantering av byggnadsärenden för kommuninnevånare och den har återremitterats till miljö- och byggnadsnämnden.

Vigselrum

Ytterligare en motion från slutet av januari 2014 handlar om hastighetssänkning vid skolområden. Den har remitterats till skolnämnden och tekniska nämnden och handläggs nu på planeringsavdelningen.

Den sista motionen går ut på att kommunen ska skaffa ett vigselrum och skrevs i mars 2014. Motionen handläggs på kansliavdelningen och beräknas kunna hanteras av kommunfullmäktige i januari 2015.

Enligt kommunallagen ska en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut ett år från det att motionen väcktes.

Men det är inte alltid som Kristinehamns fullmäktige håller den tidsgränsen.

Fyra långbänkar

Centerpartiets Jane-falang bestående av Jane Larsson, Adam Slottner och Johanna Gustavsson har tre obesvarade motioner som dragit över årsgränsen. Folkpartiets Eric Hesselius och Ulf Torehammar har en.

Den äldsta motionen som inte hanterats i tid är från sista oktober 2011 och går ut på att kommunen ska anta och använda av LRF:s livsmedelspolicy. Motionen, som centern ligger bakom, har varit remitterad till tekniska nämnden och handläggs nu på kansliavdelningen.

I mars 2012 skrev Centerpartiet en motion om att kommunen ska anställa en egen kommunjurist. Ärendet handläggs av kommunchefen. C-motionen om miljön i skolmatsalarna är från slutet på november 2013 och den har remitterats till skolnämnden och handläggs nu på kommunledningsförvaltningen.

HBT-plan

Folkpartiets segdragna motion lämnades in i början på december 2013 och handlar om att upprätta en HBT-plan Kristinehamns kommun. Motionen handläggs på kansliavdelningen.

Tre motioner som heller inte besvarats ännu, men som kan klara tidsgränsen på ett år är samtliga inskickade av centerpartister.

En handlar om snabbare hantering av byggnadsärenden för kommuninnevånare och den har återremitterats till miljö- och byggnadsnämnden.

Vigselrum

Ytterligare en motion från slutet av januari 2014 handlar om hastighetssänkning vid skolområden. Den har remitterats till skolnämnden och tekniska nämnden och handläggs nu på planeringsavdelningen.

Den sista motionen går ut på att kommunen ska skaffa ett vigselrum och skrevs i mars 2014. Motionen handläggs på kansliavdelningen och beräknas kunna hanteras av kommunfullmäktige i januari 2015.