2015-01-03 06:00

2015-01-20 22:45

Stor elogeför ett brainitiativ

BARACKER:

En stor eloge till Susanna Lindeby för det hon fixade för tiggarna på Solareturens gamla mark!

Karlstad har mark med el och vatten, Svenska kyrkans uppställning av paviljonger tar lite tid. Kommunens bidrag utöver marken är att applådera Susannas insats. Är det ingen på de kommunala instanserna som jobbar med dessa frågor som har tänkt på baracker?

Rolf

En stor eloge till Susanna Lindeby för det hon fixade för tiggarna på Solareturens gamla mark!

Karlstad har mark med el och vatten, Svenska kyrkans uppställning av paviljonger tar lite tid. Kommunens bidrag utöver marken är att applådera Susannas insats. Är det ingen på de kommunala instanserna som jobbar med dessa frågor som har tänkt på baracker?

Rolf