2015-01-03 06:00

2015-01-20 23:13

Över 500 vapen lämnades in

LÄNET: Senaste vapenamnestin har utvärderats

Förra våren genomfördes den tredje vapenamnestin då vapen och ammunition kunde lämnas in anonymt. Mer än 500 vapen lämnades in till polisen i Örebro län.

Under vapenamnestin som ägde rum under från och med den första mars till och med den sista maj 2013, den tredje som genomförts i Sverige, lämnades en oväntat stor mängd vapen och ammunition in.

I hela landet inlämnades 15 132 illegala skjutvapen och nästan 36 ton ammunition till polismyndigheterna. Bland annat har fyra automatkarbiner, fyra kulsprutegevär och 30 kulsprutepistoler lämnats in.

Fler än väntat

I utvärderingen av den senaste vapenamnestin uppges att mängden är förvånande då det inte gått så många år sedan den föregående vapenamnestin, som ägde rum 2007. Den första vapenamnestin genomfördes under 1993.

I Örebro län har 554 vapen lämnats in, mest hagelgevär, kulgevär, pistoler och revolvrar, samt nära 1,5 ton ammunition. Även två armborst lämnades in.

För Värmlands län är siffran något högre. Totalt har 652 vapen och drygt två ton ammunition fick polisen ta emot. Också där är merparten av vapnen sådana som används vid jakt.

Lämna anonymt

Mest vapen och ammunition lämnades in i storstadslänen, nämligen Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Lägst antal hade Gotland och Blekinge.

Under vapenamnestin kunde vem som helst lämna in ett vapen eller ammunition anonymt till polisen. Amnestin ska verka brottsförebyggande på så vis att antalet okontrollerade vapen i samhället minskar.

Alla inlämnade vapen, utom de som bedöms ha ett historiskt värde, förstörs.

Under vapenamnestin som ägde rum under från och med den första mars till och med den sista maj 2013, den tredje som genomförts i Sverige, lämnades en oväntat stor mängd vapen och ammunition in.

I hela landet inlämnades 15 132 illegala skjutvapen och nästan 36 ton ammunition till polismyndigheterna. Bland annat har fyra automatkarbiner, fyra kulsprutegevär och 30 kulsprutepistoler lämnats in.

Fler än väntat

I utvärderingen av den senaste vapenamnestin uppges att mängden är förvånande då det inte gått så många år sedan den föregående vapenamnestin, som ägde rum 2007. Den första vapenamnestin genomfördes under 1993.

I Örebro län har 554 vapen lämnats in, mest hagelgevär, kulgevär, pistoler och revolvrar, samt nära 1,5 ton ammunition. Även två armborst lämnades in.

För Värmlands län är siffran något högre. Totalt har 652 vapen och drygt två ton ammunition fick polisen ta emot. Också där är merparten av vapnen sådana som används vid jakt.

Lämna anonymt

Mest vapen och ammunition lämnades in i storstadslänen, nämligen Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Lägst antal hade Gotland och Blekinge.

Under vapenamnestin kunde vem som helst lämna in ett vapen eller ammunition anonymt till polisen. Amnestin ska verka brottsförebyggande på så vis att antalet okontrollerade vapen i samhället minskar.

Alla inlämnade vapen, utom de som bedöms ha ett historiskt värde, förstörs.

Vapenamnesti

Inlämnade vapen under vapenamnestier:

1993: 17 700 vapen 16 ton ammunition

2007: 13 835 vapen 14 ton ammunition

2013: 15 132 vapen 36 ton ammunition

Örebro län 2013: 554 vapen 1,5 ton ammunition

Värmlands län 2013: 652 vapen 2 ton ammunition

Källa: Polisen