2015-01-03 06:00

2015-01-20 23:12

Fortsatt tungt för många industriföretag

NÄRINGSLIVSÅRET: Få vågar satsa trots rekordlåga räntor

Näringslivsåret 2014 i Värmland kan kännetecknas som ännu ett ganska jobbigt år för industrin där varslet av 127 anställda på Rolls Royce i Kristinehamn var det tyngsta beskedet.
– Det går visserligen bra för storföretag som Uddeholm och Valmet, men tyvärr ser vi inga nyetableringar.

Det säger Thomas Rehn, ombudsman på IF Metall i Värmland. Han konstaterar att den värmländska industrin fortsätter att vara pressad av låglöneländerna.

– Globaliseringen påvekar väldigt mycket och det tillsammans med lågkonjunkturen gör att kurvorna inte vänder uppåt i många branscher. Vi har tappat 500 industrijobb i Värmland sedan 2008 och även om det går bra för storföretag som Uddeholm och Valmet så ser vi tyvärr inga nyetableringar i länet, säger Thomas Rehn.

Varslen minskade något under 2014 jämfört med året innan, men Rolls Royce varsel av 127 personer i Kristinehamn i november och Böhler Uddeholms besked i mars att 48 personer skulle få gå från anläggningen i Munkfors var dystra nyheter.

Storordrar till Karlstad

Samtidigt fick Valmet i Karlstad i somras ta emot en stororder värd 190 miljoner kronor på ett nytt renseri till ett pappersbruk i Ronneby och GL&V i samma stad fick en order värd 100 miljoner på en barrmassalinje till samma bruk.

Svenskt näringslivs regionchef Urban Svanberg har en lite ljusare bild av läget för näringslivet som helhet i Värmland än vad Thomas Rehn har för industrin.

– Jämfört med många andra län är situationen rätt bra. Värmland tenderar dock att påverkas något senare av konjunkturutvecklingarna, så det gör att vi kan vänta oss en viss nedgång. Men det är väldigt svårt att förutse utvecklingen. Svängningarna går mycket snabbare nu för tiden, säger Urban Svanberg.

”Inget jättetryck”

Egentligen borde företagen ha ett bra läge just nu.

– Räntan är extremt låg och det är billigt att låna till investeringar. Men vi ser inget jättetryck och det beror bland annat på det osäkra politiska läget.

– Det råder ett vakuum och det gör att företagen är försiktiga och inte vågar satsa eftersom man inte vet vem som kommer att styra landet och hur det kommer att påverka de frågor som är viktiga för dem, säger Urban Svanberg.

Satsade 800 miljoner

Bland de större investeringarna i Värmland under året kan nämnas Rabbalshede krafts 800-miljonerssatsning på 22 gigantiska vindkraftverk utanför Årjäng, Karlstads kommuns uppförande av nytt äldreboende på Gruvlyckan i Karlstad som har en budget på 222 miljoner kronor och SPG bostads investering i 167 nya hyresrätter på Bryggudden i Karlstad.

– Byggandet har kommit i gång bra i Karlstad, men i övriga Värmland byggs det för lite i förhållande till behoven. Det hämmar utvecklingen. Det är dock positivt att ett par projekt i Arvika respektive Sunne nu verkar bli av, säger Lars Andersson, näringspolitisk ansvarig på Fastighetsägarna i Karlstad.

Det säger Thomas Rehn, ombudsman på IF Metall i Värmland. Han konstaterar att den värmländska industrin fortsätter att vara pressad av låglöneländerna.

– Globaliseringen påvekar väldigt mycket och det tillsammans med lågkonjunkturen gör att kurvorna inte vänder uppåt i många branscher. Vi har tappat 500 industrijobb i Värmland sedan 2008 och även om det går bra för storföretag som Uddeholm och Valmet så ser vi tyvärr inga nyetableringar i länet, säger Thomas Rehn.

Varslen minskade något under 2014 jämfört med året innan, men Rolls Royce varsel av 127 personer i Kristinehamn i november och Böhler Uddeholms besked i mars att 48 personer skulle få gå från anläggningen i Munkfors var dystra nyheter.

Storordrar till Karlstad

Samtidigt fick Valmet i Karlstad i somras ta emot en stororder värd 190 miljoner kronor på ett nytt renseri till ett pappersbruk i Ronneby och GL&V i samma stad fick en order värd 100 miljoner på en barrmassalinje till samma bruk.

Svenskt näringslivs regionchef Urban Svanberg har en lite ljusare bild av läget för näringslivet som helhet i Värmland än vad Thomas Rehn har för industrin.

– Jämfört med många andra län är situationen rätt bra. Värmland tenderar dock att påverkas något senare av konjunkturutvecklingarna, så det gör att vi kan vänta oss en viss nedgång. Men det är väldigt svårt att förutse utvecklingen. Svängningarna går mycket snabbare nu för tiden, säger Urban Svanberg.

”Inget jättetryck”

Egentligen borde företagen ha ett bra läge just nu.

– Räntan är extremt låg och det är billigt att låna till investeringar. Men vi ser inget jättetryck och det beror bland annat på det osäkra politiska läget.

– Det råder ett vakuum och det gör att företagen är försiktiga och inte vågar satsa eftersom man inte vet vem som kommer att styra landet och hur det kommer att påverka de frågor som är viktiga för dem, säger Urban Svanberg.

Satsade 800 miljoner

Bland de större investeringarna i Värmland under året kan nämnas Rabbalshede krafts 800-miljonerssatsning på 22 gigantiska vindkraftverk utanför Årjäng, Karlstads kommuns uppförande av nytt äldreboende på Gruvlyckan i Karlstad som har en budget på 222 miljoner kronor och SPG bostads investering i 167 nya hyresrätter på Bryggudden i Karlstad.

– Byggandet har kommit i gång bra i Karlstad, men i övriga Värmland byggs det för lite i förhållande till behoven. Det hämmar utvecklingen. Det är dock positivt att ett par projekt i Arvika respektive Sunne nu verkar bli av, säger Lars Andersson, näringspolitisk ansvarig på Fastighetsägarna i Karlstad.