2015-01-02 06:00

2017-01-22 07:46

Munkfors har valt till nämnder och styrelser

MUNKFORS

Som väntat valdes Mathias Lindquist (S) till kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande när fullmäktige förrättade val till styrelser och nämnder.

Övriga ledamöter i kommunstyrelsen är Eric Henriksson, Pia Falk, Annette Felixson, Peter Andersson och Sickan Persson för (S) samt Peter Ingmarsson (C), Mats Almemark (FP) och Patrik Hellström (M).

Till ordförande för socialnämnden valdes Eric Henriksson (S). Övriga ledamöter är Håkan Larsson, Berit Carlsson, Nicklas Hartwig och Sickan Persson för (S) samt Martina Nilsson (C) och Åsa Törnkvist (FP).

Till ordförande för kultur- och utbildningsnämnden valdes Annette Felixson (S). Övriga ledamöter är Simon Larsson, Robin Porth, Michael Berglund och Jenny Blom för (S) samt Anders Örtendahl (C) och Helena Persson /FP).

Till ordförande för Munkforsbostäder AB valdes Pia Falk (S). Övriga ledamöter är Olle Thyr, Ronny Olsson och Birgitta Andersson för (S) och Håkan Nilsson (FP).

Övriga ledamöter i kommunstyrelsen är Eric Henriksson, Pia Falk, Annette Felixson, Peter Andersson och Sickan Persson för (S) samt Peter Ingmarsson (C), Mats Almemark (FP) och Patrik Hellström (M).

Till ordförande för socialnämnden valdes Eric Henriksson (S). Övriga ledamöter är Håkan Larsson, Berit Carlsson, Nicklas Hartwig och Sickan Persson för (S) samt Martina Nilsson (C) och Åsa Törnkvist (FP).

Till ordförande för kultur- och utbildningsnämnden valdes Annette Felixson (S). Övriga ledamöter är Simon Larsson, Robin Porth, Michael Berglund och Jenny Blom för (S) samt Anders Örtendahl (C) och Helena Persson /FP).

Till ordförande för Munkforsbostäder AB valdes Pia Falk (S). Övriga ledamöter är Olle Thyr, Ronny Olsson och Birgitta Andersson för (S) och Håkan Nilsson (FP).