2015-01-02 06:00

2015-01-20 22:51

Här byggs 32 lägenheter

Charlottenberg

32 lägenheter, fördelade på två fyravåningshus. Nästa vår kan hyresgäster flytta in i nya kvarteret Staren.

Eda bostads AB investerar 42 miljoner kronor i ett nytt byggprojekt: 32 nya hyreslägenheter. Men några ettor blir det inte i det här läget:

– Vi trodde att ettor skulle vara efterfrågade, men när vi gjorde en marknadsundersökning visade det sig att det framför allt är tvåor och treor som eftersöks, säger vd Hans-Petter Olsson.

– Visar det sig att det här projektet faller väl ut utesluter vi däremot inte att vi bygger ettor längre fram. Men först och främst ska försöka fylla de här husen och komma i gång med bygget av dem.

Passar bred målgrupp

Hyreshusen beskrivs passa en bred målgrupp: centralt belägna, på Storgatan, med närhet till både handel, skolor och vård. Samtidigt är husen utrustade med hiss och utan trösklar.

– Vi tror på omflyttning, många äldre vill sälja sina hus och flytta till mer lättskötta boenden, säger Hans-Petter Olsson.

Hur finansierar ni projektet?

– Vi tar lån på omkring 30 miljoner kronor, resten är egna medel. Vi ligger bra till och går någon miljon plus för 2014. Vi avyttrar dessutom några äldre hus, vilket på sikt kan ge ytterligare några miljoner kronor.

Hyrorna är ännu inte fastställda, men väntas hamna omkring 6900 kronor för en tvåa och en tusenlapp mer för treorna.

Byggstart sker i vår och Inflyttning i kvarteret Staren väntas ske under våren 2016.

Eda bostads AB investerar 42 miljoner kronor i ett nytt byggprojekt: 32 nya hyreslägenheter. Men några ettor blir det inte i det här läget:

– Vi trodde att ettor skulle vara efterfrågade, men när vi gjorde en marknadsundersökning visade det sig att det framför allt är tvåor och treor som eftersöks, säger vd Hans-Petter Olsson.

– Visar det sig att det här projektet faller väl ut utesluter vi däremot inte att vi bygger ettor längre fram. Men först och främst ska försöka fylla de här husen och komma i gång med bygget av dem.

Passar bred målgrupp

Hyreshusen beskrivs passa en bred målgrupp: centralt belägna, på Storgatan, med närhet till både handel, skolor och vård. Samtidigt är husen utrustade med hiss och utan trösklar.

– Vi tror på omflyttning, många äldre vill sälja sina hus och flytta till mer lättskötta boenden, säger Hans-Petter Olsson.

Hur finansierar ni projektet?

– Vi tar lån på omkring 30 miljoner kronor, resten är egna medel. Vi ligger bra till och går någon miljon plus för 2014. Vi avyttrar dessutom några äldre hus, vilket på sikt kan ge ytterligare några miljoner kronor.

Hyrorna är ännu inte fastställda, men väntas hamna omkring 6900 kronor för en tvåa och en tusenlapp mer för treorna.

Byggstart sker i vår och Inflyttning i kvarteret Staren väntas ske under våren 2016.