2015-01-02 09:49

2015-01-20 23:18

Första skidspåren klara

SUNDSBERGET: Ekebyloppet körs på tisdag

På julafton startade snökanonerna vid Vintertorpet och i måndags började fyra lastmaskiner att köra ut snön. På nyårsafton fanns ett skidspår på cirka en kilometer.
– Om inte det blir alltför milt ute kommer resten av konstsnöslingan att bli klar under fredagen, berättar Robert Berg, Sunne SLF.

Det innebär att allmänheten kan åka skidor och att Sunne SLF riktar in sig på att arrangera Ekebyloppet nu på tisdag, som planerat.

Fyra dygn tog det att tillverka snö till en cirka 1,5 kilometer lång konstsnöslinga och i början av veckan körde fyra lastmaskiner ut snön.

– Förhållandena har varit extremt gynnsamma och arbetet har flutit på. Kommunen har kört ut snön snabbare än någonsin, det har tagit mindre än en vecka trots flera helgdagar, berömmer Robert och fortsätter;

– Tyvärr ser det inte så bra ut varje vinter. För ett par år sedan tog det en månad från det att snön sprutats klart tills vi hade spår, eftersom maskinerna i första hand måste användas till att sanda eller ploga snö.

Det här är ett problem som Sunne SLF vill komma bort från. Problemet är att tekniken begränsar och att man kan göra snö max hundra meter från Vintertorpet. Det innebär i sin tur att det bildas stora högar som måste köras ut av lastmaskiner.

Använder kranvatten

Nu vill Sunne SLF förbättra förutsättningarna och framför allt, sluta vara beroende av kommunens fordon. Därför jobbar de med ett konstsnöprojekt tillsammans med Sunne kommun och Sunne Turism.

– Vi vill dels ha en anläggning som tillverkar snö ute längs spåret. Då klarar vi resten med hjälp av pistmaskinen. Ett annat problem i dag är att vi använder kranvatten vid snöproduktionen. Det vattnet är oftast för varmt. Därför vill vi anlägga en damm i närheten av Vintertorpet, och på så sätt få tillgång till kallare vatten. Fick vi till allt det här skulle vi kunna erbjuda en månad längre skidsäsong.

Gynnar många

Att anlägga en damm skulle kosta cirka 200 000 kronor. Prislappen på hela projektet ligger runt några miljoner kronor och Robert Berg vill noga trycka på att detta inte enbart skulle gynna Sunne SLF.

– Vi gör det här för att vi vill erbjuda en anläggning som så många som möjligt ska ha användning för.

Projektarbetet har pågått drygt ett år och nu handlar det om att hitta finansiering.

– Det finns flera fonder och stiftelser där vi kan söka pengar och vi har fått positiva signaler från ett antal bidragsgivare. Men någon måste ta första steget. Självklart kommer det även behövas en hel del ideell arbetskraft, men intresset är stort så det tror jag inte är något problem.

Det innebär att allmänheten kan åka skidor och att Sunne SLF riktar in sig på att arrangera Ekebyloppet nu på tisdag, som planerat.

Fyra dygn tog det att tillverka snö till en cirka 1,5 kilometer lång konstsnöslinga och i början av veckan körde fyra lastmaskiner ut snön.

– Förhållandena har varit extremt gynnsamma och arbetet har flutit på. Kommunen har kört ut snön snabbare än någonsin, det har tagit mindre än en vecka trots flera helgdagar, berömmer Robert och fortsätter;

– Tyvärr ser det inte så bra ut varje vinter. För ett par år sedan tog det en månad från det att snön sprutats klart tills vi hade spår, eftersom maskinerna i första hand måste användas till att sanda eller ploga snö.

Det här är ett problem som Sunne SLF vill komma bort från. Problemet är att tekniken begränsar och att man kan göra snö max hundra meter från Vintertorpet. Det innebär i sin tur att det bildas stora högar som måste köras ut av lastmaskiner.

Använder kranvatten

Nu vill Sunne SLF förbättra förutsättningarna och framför allt, sluta vara beroende av kommunens fordon. Därför jobbar de med ett konstsnöprojekt tillsammans med Sunne kommun och Sunne Turism.

– Vi vill dels ha en anläggning som tillverkar snö ute längs spåret. Då klarar vi resten med hjälp av pistmaskinen. Ett annat problem i dag är att vi använder kranvatten vid snöproduktionen. Det vattnet är oftast för varmt. Därför vill vi anlägga en damm i närheten av Vintertorpet, och på så sätt få tillgång till kallare vatten. Fick vi till allt det här skulle vi kunna erbjuda en månad längre skidsäsong.

Gynnar många

Att anlägga en damm skulle kosta cirka 200 000 kronor. Prislappen på hela projektet ligger runt några miljoner kronor och Robert Berg vill noga trycka på att detta inte enbart skulle gynna Sunne SLF.

– Vi gör det här för att vi vill erbjuda en anläggning som så många som möjligt ska ha användning för.

Projektarbetet har pågått drygt ett år och nu handlar det om att hitta finansiering.

– Det finns flera fonder och stiftelser där vi kan söka pengar och vi har fått positiva signaler från ett antal bidragsgivare. Men någon måste ta första steget. Självklart kommer det även behövas en hel del ideell arbetskraft, men intresset är stort så det tror jag inte är något problem.