2014-12-31 06:00

2015-01-20 23:18

Avgiftsfritt nästa år

MUSIKSKOLAN: Peter Pedersen (V) hoppas beslutet kan genomföras från januari

Musikskolan ska bli avgiftsfri och går allt som Peter Pedersen hoppas kan det ske redan till terminsstarten i januari. Men det kan också bli till hösten förklarar han.

– Är det bara praktiskt genomförbart så blir det avgiftsfritt från januari. Men om det inte går får vi vänta till hösten eftersom vi inte kan införa avgiftsfritt mitt under terminen, säger Peter Pedersen, ordförande i kultur- och utbildningsnämnden.

Peter Pedersen understryker att det är avgiften för utbildningen som försvinner för alla elever upp till 25 år medan det även framöver kommer att kosta att hyra instrument.

– I och med att det blir avgiftsfritt försvinner även sådant som syskonrabatter, påpekar Pedersen och påminner om att beslutet att införa avgiftsfritt fanns med i Vänsterpartiets valmanifest.

Osäkert

– Ett tag var det osäkert hur det skulle gå med majoriteten men när den var klar kunde vi fatta beslut om avgiftsfritt vid fullmäktiges decembersammanträde.

Peter Pedersen tar upp ett par sparförslag från förvaltningen som gav stora rubriker för ett par år sedan.

– Det sades att vi skulle lägga ned Svartå skola och Musikskolan men det var aldrig aktuellt. Förvaltningen kom med förslagen men vi från politiken sade nej, säger Peter Pedersen och berättar att Musikskolan har ett samarbete med Studiefrämjandet som kan göra det lättare att få spela önskat instrument.

Köbildning

– Det kan ju bli köbildning till vissa instrument, till exempel gitarr, och det är inte säkert att vi kan garantera alla plats. Men om man inte kommer in på gitarr på Musikskolan kanske det går att ordna utbildning via Studiefrämjandet.

Musikskolan har under många år setts som plantskola för Degerfors Musikkår vad gäller påfyllningen av blåsare. Peter Pedersen hoppas att det även fortsättningsvis kan fungera så men betonar samtidigt att skolan även måste erbjuda utbildning på instrument som ungdomarna vill spela.

Få upp meritvärdena

– Det kan bli ett dilemma att uppfylla båda dessa åtaganden så det gäller att fundera över vad som kan göras och möjligen hitta ett nytänk.

– Men ett av våra övergripande mål med att göra utbildningen avgiftsfri är att få upp meritvärdena i skolan. Det finns många studier som visar att kultur och fysisk aktivitet skapar förutsättningar för bättre inlärning, tillägger Peter Pedersen och understryker att kultur även har ett egenvärde.

Inga jättesummor

– Det handlar heller inte om några jättesummor att slopa avgiften. Kostnaden uppgår till 225 000 kronor om året och kan vi få upp meritvärdena i skolan samtidigt som vi ger ungdomarna en bredare och bättre bas att möta fördomar är mycket vunnet, konstaterar Peter Pedersen.

– Är det bara praktiskt genomförbart så blir det avgiftsfritt från januari. Men om det inte går får vi vänta till hösten eftersom vi inte kan införa avgiftsfritt mitt under terminen, säger Peter Pedersen, ordförande i kultur- och utbildningsnämnden.

Peter Pedersen understryker att det är avgiften för utbildningen som försvinner för alla elever upp till 25 år medan det även framöver kommer att kosta att hyra instrument.

– I och med att det blir avgiftsfritt försvinner även sådant som syskonrabatter, påpekar Pedersen och påminner om att beslutet att införa avgiftsfritt fanns med i Vänsterpartiets valmanifest.

Osäkert

– Ett tag var det osäkert hur det skulle gå med majoriteten men när den var klar kunde vi fatta beslut om avgiftsfritt vid fullmäktiges decembersammanträde.

Peter Pedersen tar upp ett par sparförslag från förvaltningen som gav stora rubriker för ett par år sedan.

– Det sades att vi skulle lägga ned Svartå skola och Musikskolan men det var aldrig aktuellt. Förvaltningen kom med förslagen men vi från politiken sade nej, säger Peter Pedersen och berättar att Musikskolan har ett samarbete med Studiefrämjandet som kan göra det lättare att få spela önskat instrument.

Köbildning

– Det kan ju bli köbildning till vissa instrument, till exempel gitarr, och det är inte säkert att vi kan garantera alla plats. Men om man inte kommer in på gitarr på Musikskolan kanske det går att ordna utbildning via Studiefrämjandet.

Musikskolan har under många år setts som plantskola för Degerfors Musikkår vad gäller påfyllningen av blåsare. Peter Pedersen hoppas att det även fortsättningsvis kan fungera så men betonar samtidigt att skolan även måste erbjuda utbildning på instrument som ungdomarna vill spela.

Få upp meritvärdena

– Det kan bli ett dilemma att uppfylla båda dessa åtaganden så det gäller att fundera över vad som kan göras och möjligen hitta ett nytänk.

– Men ett av våra övergripande mål med att göra utbildningen avgiftsfri är att få upp meritvärdena i skolan. Det finns många studier som visar att kultur och fysisk aktivitet skapar förutsättningar för bättre inlärning, tillägger Peter Pedersen och understryker att kultur även har ett egenvärde.

Inga jättesummor

– Det handlar heller inte om några jättesummor att slopa avgiften. Kostnaden uppgår till 225 000 kronor om året och kan vi få upp meritvärdena i skolan samtidigt som vi ger ungdomarna en bredare och bättre bas att möta fördomar är mycket vunnet, konstaterar Peter Pedersen.