2014-12-30 06:00

2015-01-20 22:40

Vallöften – så funkar det

REPLIK

Barbro Johansson, som vanligt hittar SD sin statistik i sitt eget huvud.

Utdrag ur Wikipedia: ”Inför val brukar partier och enskilda politiker avge så kallade vallöften. Dessa handlar om vilka politiska förändringar de lovar genomföra under den kommande mandatperioden om de kommer till makten. Alla vallöften brukar inte kunna hållas och just brutna vallöften brukar ses som en förklaring till politikerförakt - det är i själva verket en mycket spridd uppfattning att politiker inte ens försöker hålla sina löften, trots att de allra flesta förutskickade förändringar faktiskt kommer till stånd. Bland annat höll socialdemokraterna nio av tio vallöften angivna inför mandatperioderna 1994-2002, fullt ut eller delvis.”

En riktig demokrat

Barbro Johansson, som vanligt hittar SD sin statistik i sitt eget huvud.

Utdrag ur Wikipedia: ”Inför val brukar partier och enskilda politiker avge så kallade vallöften. Dessa handlar om vilka politiska förändringar de lovar genomföra under den kommande mandatperioden om de kommer till makten. Alla vallöften brukar inte kunna hållas och just brutna vallöften brukar ses som en förklaring till politikerförakt - det är i själva verket en mycket spridd uppfattning att politiker inte ens försöker hålla sina löften, trots att de allra flesta förutskickade förändringar faktiskt kommer till stånd. Bland annat höll socialdemokraterna nio av tio vallöften angivna inför mandatperioderna 1994-2002, fullt ut eller delvis.”

En riktig demokrat