2014-12-30 06:00

2015-01-20 22:45

Så bryts en människa ned

VÅRD:

Konsten att förstöra en människa:

Se till att hon inte har någon professionell att prata med; ignorera henne när hon är sjuk; om hon ändå lyckas söka vård, anklaga henne för beroende av något slag; ge henne inga pengar såsom sjukersättning, socialbidrag eller annat, hon behöver inga pengar; det är mycket bra om hon inte kan betala räkningar med mera, då hamnar hon hos kronofogden för att bekräfta vilken dålig person hon är.

När hon blir för jobbig, skicka henne till ett hem så slipper du själv göra något; fortsätt att ignorera, lyssna inte på henne, om möjligt – omyndighetsförklara henne; fortsätt bestraffningen med att undanhålla pengar till hyra med mera så blir hon vräkt och har då inget hem; tillåt inga besök, se till att hon är ensam och utan pengar; och vips så har du en förstörd människa!

Det är tyvärr så det går till...

Leg sjuksköterska

Konsten att förstöra en människa:

Se till att hon inte har någon professionell att prata med; ignorera henne när hon är sjuk; om hon ändå lyckas söka vård, anklaga henne för beroende av något slag; ge henne inga pengar såsom sjukersättning, socialbidrag eller annat, hon behöver inga pengar; det är mycket bra om hon inte kan betala räkningar med mera, då hamnar hon hos kronofogden för att bekräfta vilken dålig person hon är.

När hon blir för jobbig, skicka henne till ett hem så slipper du själv göra något; fortsätt att ignorera, lyssna inte på henne, om möjligt – omyndighetsförklara henne; fortsätt bestraffningen med att undanhålla pengar till hyra med mera så blir hon vräkt och har då inget hem; tillåt inga besök, se till att hon är ensam och utan pengar; och vips så har du en förstörd människa!

Det är tyvärr så det går till...

Leg sjuksköterska