2014-12-30 06:00

2015-01-20 22:45

Osynliggrupp

I våras skrev jag i en ledare, att gruppen 65+ var mycket dåligt representerade i Riksdagen. Efter valet i höst ser det precis lika illa ut. Pensionärerna utgör idag drygt en fjärdedel av samtliga väljare. Trots detta faktum finns det endast nio riksdagsledamöter, som är 65 år eller äldre. Detta innebär 2,5 procent av ledamöterna. Hur dessa nio personer ska kunna nå fram med äldrefrågorna är en gåta. Om de äldre väljarna skulle ha en korrekt representation i Riksdagen skulle antalet ledamöter varit nittio stycken.

De flesta anser att det är mycket viktigt att det finns representation för alla grupper i samhället. Bertil Torekull, välkänd författare och journalist, säger angående den dåliga representationen följande: - Man kan tolka detta åldersglapp eller förtryck som uttryck för vurmen av det unga, fräscha och oförstörda.-

Sakine Madon, kolumnist i Expressen, skrev den 11 oktober: Lägg ner ungdomsfixeringen. . Hon beskriver i sin artikel sina upplevelser i politiken när hon var aktiv i ett ungdomsförbund. Väldigt snabbt erbjöds hon att bli nämndeman och att sitta i olika styrelser och nämnder. Jag var ung, och tjej och med utländsk bakgrund. Hon skriver vidare att hon är kritisk mot några av ministerutnämningarna i den nya regeringen. Hon menar att de två yngsta ministrarna, Aida Hadzialic och Gabriel Wikström 27 respektive 29 år, fått de tunga posterna som gymnasie – och kunskapslyftsminister och sjukvårdsminister utan tillräckliga meriter eller erfarenheter. Det borde inte räcka med att, som i Gabriel Wikströms fall, ha varit mycket aktiv i SSU.

Flera kritiker har påpekat att sjukvården är mycket komplex. Det behövs kunskap, kompetens och erfarenhet inom det område man ska styra. Inte minst inom ett så tungt område som just sjukvården.

I olika delar av världen är hög ålder inget hinder för höga poster. Tvärtom anses erfarenhet och kompetens som meriterande i olika sammanhang. Hillary Clinton anses exempelvis som en mycket god kandidat inför presidentvalet 2016, trots att hon närmar sig sjuttio år. I Sverige tycks ålder vara en belastning.

Jag tror att det är oerhört viktigt att de politiska partierna tänker om och nominerar äldre till beslutande församlingar. Alla måste känna delaktighet i samhället. Annars skapar man ett nytt utanförskap, som i sin tur utgör en grogrund för missnöjespartier. Den politiska kartan kan ritas om totalt. 1,9 miljoner väljare är en alltför stor grupp att ställas utanför inflytande i samhället.

Margareta Karlsson

Ledarskribent

I våras skrev jag i en ledare, att gruppen 65+ var mycket dåligt representerade i Riksdagen. Efter valet i höst ser det precis lika illa ut. Pensionärerna utgör idag drygt en fjärdedel av samtliga väljare. Trots detta faktum finns det endast nio riksdagsledamöter, som är 65 år eller äldre. Detta innebär 2,5 procent av ledamöterna. Hur dessa nio personer ska kunna nå fram med äldrefrågorna är en gåta. Om de äldre väljarna skulle ha en korrekt representation i Riksdagen skulle antalet ledamöter varit nittio stycken.

De flesta anser att det är mycket viktigt att det finns representation för alla grupper i samhället. Bertil Torekull, välkänd författare och journalist, säger angående den dåliga representationen följande: - Man kan tolka detta åldersglapp eller förtryck som uttryck för vurmen av det unga, fräscha och oförstörda.-

Sakine Madon, kolumnist i Expressen, skrev den 11 oktober: Lägg ner ungdomsfixeringen. . Hon beskriver i sin artikel sina upplevelser i politiken när hon var aktiv i ett ungdomsförbund. Väldigt snabbt erbjöds hon att bli nämndeman och att sitta i olika styrelser och nämnder. Jag var ung, och tjej och med utländsk bakgrund. Hon skriver vidare att hon är kritisk mot några av ministerutnämningarna i den nya regeringen. Hon menar att de två yngsta ministrarna, Aida Hadzialic och Gabriel Wikström 27 respektive 29 år, fått de tunga posterna som gymnasie – och kunskapslyftsminister och sjukvårdsminister utan tillräckliga meriter eller erfarenheter. Det borde inte räcka med att, som i Gabriel Wikströms fall, ha varit mycket aktiv i SSU.

Flera kritiker har påpekat att sjukvården är mycket komplex. Det behövs kunskap, kompetens och erfarenhet inom det område man ska styra. Inte minst inom ett så tungt område som just sjukvården.

I olika delar av världen är hög ålder inget hinder för höga poster. Tvärtom anses erfarenhet och kompetens som meriterande i olika sammanhang. Hillary Clinton anses exempelvis som en mycket god kandidat inför presidentvalet 2016, trots att hon närmar sig sjuttio år. I Sverige tycks ålder vara en belastning.

Jag tror att det är oerhört viktigt att de politiska partierna tänker om och nominerar äldre till beslutande församlingar. Alla måste känna delaktighet i samhället. Annars skapar man ett nytt utanförskap, som i sin tur utgör en grogrund för missnöjespartier. Den politiska kartan kan ritas om totalt. 1,9 miljoner väljare är en alltför stor grupp att ställas utanför inflytande i samhället.

Margareta Karlsson

Ledarskribent