2014-12-30 06:00

2015-01-20 23:13

"Brandskyddet är bra"

KARLSKOGA-DEGERFORS: Automatiskt brandskydd i alla skolor och förskolor

Gamla mor på hemmet, barn i skolan och alla som vistas i kommunala byggnader kan känna sig trygga.
– Det finns ett bra brandskydd i Karlskoga och Degerfors, säger Tomas Carlsén, brandingenjör på Bergslagens räddningstjänst.

Varje år gör Bergslagens räddningstjänst 200 tillsynsbesök i de verksamhetsområden man tillhör: Karlskoga, Degerfors, Kristinehamn, Filipstad, Storfors och Hällefors.

Man tittar bland annat på utrymningsvägar, brandcellindelning, att det finns brandsläckare och brandlarm.

– En brandcell innebär att en byggnad är indelad i olika sektioner med brandavskiljande väggar, förklarar Tomas Carlsén.

Tidsintervaller

Det finns olika tidsintervaller för hur stor verksamheten är och hur ofta man gör tillsyn. Det kan handla om mellan ett och sex år. Som exempel nämns Möckelngymnasiet som får besök och tillsyn vartannat år.

Under några år tillbaka finns det också automatiskt brandlarm på alla skolor och förskolor i Karlskoga och snart har även Degerfors det.

Tomas Carlsén är också nöjd med att räddningstjänsten i dag får delta när kommunen bygger nytt, bygger till eller gör ombyggnader. Det har man inte fått under många år.

– En tillgång att vi får vara med och säga vårt.

Lagen om skydd mot olyckor, 2003:778, började tillämpas 1 januari 2004 som ersatte tidigare lag från 1968 vilket bland annat innebar att begrepp och arbetssätt för myndighetens tillsyn över samhällets brandskydd förändrades.

Brandsyn

Brandsyn som begrepp och metod för kontroll av brandskyddet försvann helt och heter numera tillsyn och metoden är helt annorlunda mot den som användes vid brandsyn tidigare. En annan väsentlig skillnad är att de verksamheter som finns i räddningstjänstens område inte är försedda med en frist i förordningen och därmed inte måste bli föremål för regelbunden tillsyn så som det var tidigare med brandsynen.

Nu vilar ansvaret på den enskilde, ägare eller nyttjanderättshavare att man systematiskt arbetar med sitt brandskydd.

Varje år gör Bergslagens räddningstjänst 200 tillsynsbesök i de verksamhetsområden man tillhör: Karlskoga, Degerfors, Kristinehamn, Filipstad, Storfors och Hällefors.

Man tittar bland annat på utrymningsvägar, brandcellindelning, att det finns brandsläckare och brandlarm.

– En brandcell innebär att en byggnad är indelad i olika sektioner med brandavskiljande väggar, förklarar Tomas Carlsén.

Tidsintervaller

Det finns olika tidsintervaller för hur stor verksamheten är och hur ofta man gör tillsyn. Det kan handla om mellan ett och sex år. Som exempel nämns Möckelngymnasiet som får besök och tillsyn vartannat år.

Under några år tillbaka finns det också automatiskt brandlarm på alla skolor och förskolor i Karlskoga och snart har även Degerfors det.

Tomas Carlsén är också nöjd med att räddningstjänsten i dag får delta när kommunen bygger nytt, bygger till eller gör ombyggnader. Det har man inte fått under många år.

– En tillgång att vi får vara med och säga vårt.

Lagen om skydd mot olyckor, 2003:778, började tillämpas 1 januari 2004 som ersatte tidigare lag från 1968 vilket bland annat innebar att begrepp och arbetssätt för myndighetens tillsyn över samhällets brandskydd förändrades.

Brandsyn

Brandsyn som begrepp och metod för kontroll av brandskyddet försvann helt och heter numera tillsyn och metoden är helt annorlunda mot den som användes vid brandsyn tidigare. En annan väsentlig skillnad är att de verksamheter som finns i räddningstjänstens område inte är försedda med en frist i förordningen och därmed inte måste bli föremål för regelbunden tillsyn så som det var tidigare med brandsynen.

Nu vilar ansvaret på den enskilde, ägare eller nyttjanderättshavare att man systematiskt arbetar med sitt brandskydd.