2014-12-30 06:00

2015-01-20 22:40

Alla goda krafter har ett ansvar

2015:

Låt 2015 bli ett år för framtidstro och solidaritet! Alla goda krafter har ett ansvar för att alla medmänniskor får ett så bra liv som möjligt, alla från arbetsförmedlingen till a-kassan, försäkringskassan, socialbyrån, företagare, en expansiv börs, sjukvårdspersonal och många fler!

Men samhället är sällan starkare än dess svagaste länk. Ett mått på detta är hur vi behandlar alla mindre bemedlade mitt ibland oss. Alla människors lika värde måste uppgraderas till en faktisk norm, inte bara ett uttryck utan med faktisk substans. God fortsättning!

Micke i Molkom

Låt 2015 bli ett år för framtidstro och solidaritet! Alla goda krafter har ett ansvar för att alla medmänniskor får ett så bra liv som möjligt, alla från arbetsförmedlingen till a-kassan, försäkringskassan, socialbyrån, företagare, en expansiv börs, sjukvårdspersonal och många fler!

Men samhället är sällan starkare än dess svagaste länk. Ett mått på detta är hur vi behandlar alla mindre bemedlade mitt ibland oss. Alla människors lika värde måste uppgraderas till en faktisk norm, inte bara ett uttryck utan med faktisk substans. God fortsättning!

Micke i Molkom