2014-12-29 16:51

2015-01-20 22:45

Granne ingrep vid lägenhetsbrand

KARLSTAD

Räddningstjänsten fick under måndagseftermiddagen rycka ut på ett larm om spisbrand på Herrhagen. Tack vare ett rådigt ingripade av en granne var dock branden snabbt under kontroll.

– Återigen ett exempel på hur viktigt det är att folk själva agerar när en brand uppstår, säger Björn Johansson, räddningschef i beredskap i Karlstadregionen.

Spisrelaterade bränder är den vanligaste typen för räddningstjänsten att hantera.

– Den här gången hade fläktkåpan smält, men tack vare att en granne hjälpte till med släckningen behöver vi nu bara göra en efterkontroll, säger Björn Johansson.

– Återigen ett exempel på hur viktigt det är att folk själva agerar när en brand uppstår, säger Björn Johansson, räddningschef i beredskap i Karlstadregionen.

Spisrelaterade bränder är den vanligaste typen för räddningstjänsten att hantera.

– Den här gången hade fläktkåpan smält, men tack vare att en granne hjälpte till med släckningen behöver vi nu bara göra en efterkontroll, säger Björn Johansson.