2014-12-29 06:00

2015-01-20 22:39

En reaktion påuteblivet nyval

POLITIK:

Bra av de demokratiska partierna som sätter landets bästa före prestige. Som väntat blev ickedemokraterna sura nu när de blev utsatta för parlamentarisk demokrati och inte längre kan syssla med utpressning och hot.

Wäppling

Bra av de demokratiska partierna som sätter landets bästa före prestige. Som väntat blev ickedemokraterna sura nu när de blev utsatta för parlamentarisk demokrati och inte längre kan syssla med utpressning och hot.

Wäppling