2014-12-27 06:00

2015-01-20 23:12

Petnoga avHells Angels

HYRESKONTRAKT:

Apropå uppsägningen av hyreskontraktet för HA-gården utanför Karlstad, så var det märkligt vad petnoga Hells Angels var med en utebliven formulering i uppsägningen. Det vet väl alla att man kan överklaga, särskilt för en organisation som säger sig stå utanför lagen!

Stora utgifter för skattebetalarna

Apropå uppsägningen av hyreskontraktet för HA-gården utanför Karlstad, så var det märkligt vad petnoga Hells Angels var med en utebliven formulering i uppsägningen. Det vet väl alla att man kan överklaga, särskilt för en organisation som säger sig stå utanför lagen!

Stora utgifter för skattebetalarna