2014-12-26 20:28

2015-01-20 22:39

Läxor enbart för repetition

ÅMÅL: Grundskolechefen utreder elevernas hemarbete

Så få läxor som möjligt och läxor enbart för att repetera kunskap. Barn- och utbildningsnämnden i Åmål låter utreda grundskoleelevernas hemarbete efter en motion från Ulf Hanstål (M) om obligatorisk läxhjälp

Ulf Hanstål (M) avsade sig efter valet sina kommunala politiska uppdrag, men i våras lämnade han in en motion till kommunfullmäktige om att Åmåls kommun senast våren 2015 borde införa obligatorisk läxhjälp för att förbättra elevernas möjligheter att nå kunskapsmålen. Hanstål ser kommunal läxhjälp som en rättvisefråga.

Se hur läxor används

Barn- och utbildningsnämnden låter nu grundskolechefen Kent Jönsson utreda elevernas läxor. I hans uppdrag ingår att se över hur lärarna ger läxor och se om kvaliteten i undervisningen på skoltid kan förbättras, för att minimera antalet läxor och dessutom se till att läxor bara används för att eleverna ska repetera kunskap de redan lärt sig.

Samverkan med fritids

Han ska undersöka om det skulle gå att ordna frivillig läxhjälp i samverkan med fritids, och då räkna på hur mycket läxhjälpen skulle kosta, med personal, lokaler och utökad skolskjuts.

I utredningen ska också ingå att undersöka hur läxhjälpen fungerar i Norge, där verksamheten är etablerad sedan länge, och vilka studieresultat den gett där.

Mäta insatsernas resultat

Dessutom vill barn- och utbildningsnämnden veta hur kostnaden för läxhjälp ställer sig i förhållande till John Hatties forskning kring synligt lärande. Den nyzeeländske forskaren har studerat vilka utbildningsinsatser som ger bäst studieresultat och hans arbete har fått stort genomslag i Sverige sedan Sveriges Kommuner och Landsting 2011 gav ut en presentation av studien. För stort genomslag, menar en del debattörer som tycker att studien övertolkas.

Ulf Hanstål (M) avsade sig efter valet sina kommunala politiska uppdrag, men i våras lämnade han in en motion till kommunfullmäktige om att Åmåls kommun senast våren 2015 borde införa obligatorisk läxhjälp för att förbättra elevernas möjligheter att nå kunskapsmålen. Hanstål ser kommunal läxhjälp som en rättvisefråga.

Se hur läxor används

Barn- och utbildningsnämnden låter nu grundskolechefen Kent Jönsson utreda elevernas läxor. I hans uppdrag ingår att se över hur lärarna ger läxor och se om kvaliteten i undervisningen på skoltid kan förbättras, för att minimera antalet läxor och dessutom se till att läxor bara används för att eleverna ska repetera kunskap de redan lärt sig.

Samverkan med fritids

Han ska undersöka om det skulle gå att ordna frivillig läxhjälp i samverkan med fritids, och då räkna på hur mycket läxhjälpen skulle kosta, med personal, lokaler och utökad skolskjuts.

I utredningen ska också ingå att undersöka hur läxhjälpen fungerar i Norge, där verksamheten är etablerad sedan länge, och vilka studieresultat den gett där.

Mäta insatsernas resultat

Dessutom vill barn- och utbildningsnämnden veta hur kostnaden för läxhjälp ställer sig i förhållande till John Hatties forskning kring synligt lärande. Den nyzeeländske forskaren har studerat vilka utbildningsinsatser som ger bäst studieresultat och hans arbete har fått stort genomslag i Sverige sedan Sveriges Kommuner och Landsting 2011 gav ut en presentation av studien. För stort genomslag, menar en del debattörer som tycker att studien övertolkas.

  • Elinor Thuresson