2014-12-26 16:14

2015-01-20 22:45

Danskar vill också fira lucia

GRENÅ: Åmål inspirerade i tv-julshow

Åmåls luciafirande i Danmarks Radios stora nordiska julkonsert i tv har inspirerat på andra sidan Kattegatt.

Det kom ett brev till PD-redaktionen från turistföreningen i Åmåls vilande vänort Grenå, som med glädje återsett Åmål på tv.

Styrelsemedlemmen i turistföreningen skulle gärna till nästa jul importera den svenska luciatraditionen till Grenå, med omröstning och stjärngosse, och efterfrågar mer detaljer kring förfarandet och hur arrangemanget går till.

Grenå blev i kommunsammanslagningen 2007 en del av Norddjurs kommun.

Det kom ett brev till PD-redaktionen från turistföreningen i Åmåls vilande vänort Grenå, som med glädje återsett Åmål på tv.

Styrelsemedlemmen i turistföreningen skulle gärna till nästa jul importera den svenska luciatraditionen till Grenå, med omröstning och stjärngosse, och efterfrågar mer detaljer kring förfarandet och hur arrangemanget går till.

Grenå blev i kommunsammanslagningen 2007 en del av Norddjurs kommun.