2014-12-24 06:00

2015-01-20 22:45

Illegala krafter lurar

TIGGARE:

De allra flesta gatutiggarna i Sverige är av romskt ursprung och har rumänskt medborgarskap. Rumänien är ett av de nya medlemsländerna i EU och jobbar starkt och seriöst på att leva upp till det nya medlemskapets program och regelverk. Många nya sociala reformer håller också på att bli realiteter i Rumänien och häribland sådana som gäller positiv särbehandling av den romska befolkningen, det gäller bland annat utbildning, arbetsträning och familjestöd. Det finns en omfattande plan för att stötta och integrera romer i det rumänska samhället. Representanter för den rumänska ambassaden i Stockholm framhåller att landets grundinställning är att de rumänska romerna först och främst måste integreras in i det rumänska samhället och inte tigga på gatorna i bland annat Sverige. Som följd av de integrationslagar som formulerats inom EU så har också rumänska medborgare rätt att bosätta sig i andra EU-länder förutsatt att de har ett arbete och inte ligger samhället till last.

Att vissa av dem lockas att tjäna pengar i Sverige utan att arbeta försvårar starkt det pågående reformarbetet. Ambassaden påpekar att gatutiggeriet inte bör uppmuntras i Sverige. Tiggeri är förbjudet, inte bara i Rumänien, utan även i ett antal andra EU-länder.

Det är följaktligen illegala krafter som luras med löften om lättförtjänta pengar utan arbete i Sverige. Var och en ser ju att de illegala krafternas arbete hittills varit framgångsrikt. Gatutiggarna har snabbt blivit många. Den rumänska ambassaden har vädjat till myndigheter och polisväsendet i Sverige att arbeta för att stävja denna utveckling och arbetet med detta har förhoppningsvis inletts. De illegala krafterna tjänar sannolikt stora summor på det ökande antalet gatutiggare och vill nu forcera denna verksamhet innan myndigheter och polis stänger dörrarna för verksamheten. Ju mer omfattande gatutiggeriet blir desto svårare kommer det att bli att åtgärda, eftersom detta sannolikt kommer att kräva individuell prövning från fall till fall.

Han på Glasberget

De allra flesta gatutiggarna i Sverige är av romskt ursprung och har rumänskt medborgarskap. Rumänien är ett av de nya medlemsländerna i EU och jobbar starkt och seriöst på att leva upp till det nya medlemskapets program och regelverk. Många nya sociala reformer håller också på att bli realiteter i Rumänien och häribland sådana som gäller positiv särbehandling av den romska befolkningen, det gäller bland annat utbildning, arbetsträning och familjestöd. Det finns en omfattande plan för att stötta och integrera romer i det rumänska samhället. Representanter för den rumänska ambassaden i Stockholm framhåller att landets grundinställning är att de rumänska romerna först och främst måste integreras in i det rumänska samhället och inte tigga på gatorna i bland annat Sverige. Som följd av de integrationslagar som formulerats inom EU så har också rumänska medborgare rätt att bosätta sig i andra EU-länder förutsatt att de har ett arbete och inte ligger samhället till last.

Att vissa av dem lockas att tjäna pengar i Sverige utan att arbeta försvårar starkt det pågående reformarbetet. Ambassaden påpekar att gatutiggeriet inte bör uppmuntras i Sverige. Tiggeri är förbjudet, inte bara i Rumänien, utan även i ett antal andra EU-länder.

Det är följaktligen illegala krafter som luras med löften om lättförtjänta pengar utan arbete i Sverige. Var och en ser ju att de illegala krafternas arbete hittills varit framgångsrikt. Gatutiggarna har snabbt blivit många. Den rumänska ambassaden har vädjat till myndigheter och polisväsendet i Sverige att arbeta för att stävja denna utveckling och arbetet med detta har förhoppningsvis inletts. De illegala krafterna tjänar sannolikt stora summor på det ökande antalet gatutiggare och vill nu forcera denna verksamhet innan myndigheter och polis stänger dörrarna för verksamheten. Ju mer omfattande gatutiggeriet blir desto svårare kommer det att bli att åtgärda, eftersom detta sannolikt kommer att kräva individuell prövning från fall till fall.

Han på Glasberget