2014-12-24 06:00

2015-01-20 22:45

Åtalsanmälan för olycka

NÄRINGSLIV

I april inträffade en arbetsplatsolycka vid Nordic Paper i Bäckhammar. En anställd klämdes mellan en pappersrulle och ett stativ i en transportanordning.

Av polisens utredning framgår att arbetstagaren skulle rulla av en pappersrulle från ett transportband då detta startade.

Enligt arbetsgivaren orsakades olyckan av att stod transportören i körläge auto, men skulle ha stått i körläge manuell. Företaget betecknar olyckan som allvarlig eftersom personen klämdes fast. Lyckligtvis klarade sig vederbörande undan med lindriga skador.

Arbetsmiljöverket har tagit del av utredningen och anmäler fallet till Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål för prövning huruvida arbetsmiljölagen på något vis har åsidosatts.

Av polisens utredning framgår att arbetstagaren skulle rulla av en pappersrulle från ett transportband då detta startade.

Enligt arbetsgivaren orsakades olyckan av att stod transportören i körläge auto, men skulle ha stått i körläge manuell. Företaget betecknar olyckan som allvarlig eftersom personen klämdes fast. Lyckligtvis klarade sig vederbörande undan med lindriga skador.

Arbetsmiljöverket har tagit del av utredningen och anmäler fallet till Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål för prövning huruvida arbetsmiljölagen på något vis har åsidosatts.