2014-12-20 06:00

2015-01-20 22:44

Här ska vi hälsa på svenska!

SVERIGE:

Mycket ska man höra i riksdagen när de som talar börjar hälsa på hebreiska och andra märkliga språk. I Sverige pratar vi svenska, inte hebreiska eller något annat. I riksdagen ska man inte behöva tolk. De talare som inte kan inleda med ”Herr talman” ska helt sonika skickas ut från riksdagen och dessutom stängas av därifrån för sitt språkliga missbruk.

Kanske borde man tillämpa lite idrottsliga utvisningar på våra politiker som inte accepterar rätt sätt tala på? Vad sägs om tre månaders avstängning från alla tal om man håller på med hälsningsfraser som ingen förstår och annat olämpligt språkbruk? Talmannan ska vara den som tar beslutet om påföljden för missbruk av svenska språket så är saken snabbt löst.

Vi bor faktiskt i Sverige. Här i landet talar alla som vill göra sig förstådda på svenska, inget annat.

Moa Berg

Mycket ska man höra i riksdagen när de som talar börjar hälsa på hebreiska och andra märkliga språk. I Sverige pratar vi svenska, inte hebreiska eller något annat. I riksdagen ska man inte behöva tolk. De talare som inte kan inleda med ”Herr talman” ska helt sonika skickas ut från riksdagen och dessutom stängas av därifrån för sitt språkliga missbruk.

Kanske borde man tillämpa lite idrottsliga utvisningar på våra politiker som inte accepterar rätt sätt tala på? Vad sägs om tre månaders avstängning från alla tal om man håller på med hälsningsfraser som ingen förstår och annat olämpligt språkbruk? Talmannan ska vara den som tar beslutet om påföljden för missbruk av svenska språket så är saken snabbt löst.

Vi bor faktiskt i Sverige. Här i landet talar alla som vill göra sig förstådda på svenska, inget annat.

Moa Berg