2014-12-20 06:00

2015-01-20 22:44

Efterfrågan på ekologiskt ökar

JULSKINKA:

Den ökade efterfrågan ger glada grisar då de får GMO-fritt foder, halm i boxarna och utevistelse – ett mer naturligt liv, helt enkelt.

Lika glädjande är att flera kedjor äntligen satsar på svenskt i stället för import av MRSA-smittat billigt danskt fläsk. Antibiotikaanvändningen är enorm i de stora djurfabrikerna vilket har lett till resistenta bakterier.

Nyligen kom ett pressmeddelande från Bryssel om att Danmark vill ha stöd till sina grisproducenter, troligen för att dessa har tappat marknadsandelar på grund av sitt smittade fläsk.

Nu gäller det för Sverige att kräva att eventuellt EU-stöd endast ges till ekologiska producenter. Det har gått så långt att det är rutin på danska sjukhus att en svinskötare som kommer in för vård ses som en farlig smittokälla och placeras i isoleringsrum.

Den sortens djuruppfödning ska inte uppmuntras. Nu finns i stället ett ypperligt tillfälle att ge stöd till ekologiska grisproducenter, så att alla som vill kan köpa en ekologisk skinka till nästa jul. På sikt bör EU:s jordbrukspolitik läggas om så att stöden endast går till ekologiskt jordbruk. För detta finns ett mycket starkt stöd hon konsumenterna.

I dag går 80 procent av EU-stödet till 20 procent av de största jordbruken med ensidig spannmålsodling som inte är särskilt miljövänliga utan oftast använder mest växtgifter och kemikalier.

Rune Lanestrand

Den ökade efterfrågan ger glada grisar då de får GMO-fritt foder, halm i boxarna och utevistelse – ett mer naturligt liv, helt enkelt.

Lika glädjande är att flera kedjor äntligen satsar på svenskt i stället för import av MRSA-smittat billigt danskt fläsk. Antibiotikaanvändningen är enorm i de stora djurfabrikerna vilket har lett till resistenta bakterier.

Nyligen kom ett pressmeddelande från Bryssel om att Danmark vill ha stöd till sina grisproducenter, troligen för att dessa har tappat marknadsandelar på grund av sitt smittade fläsk.

Nu gäller det för Sverige att kräva att eventuellt EU-stöd endast ges till ekologiska producenter. Det har gått så långt att det är rutin på danska sjukhus att en svinskötare som kommer in för vård ses som en farlig smittokälla och placeras i isoleringsrum.

Den sortens djuruppfödning ska inte uppmuntras. Nu finns i stället ett ypperligt tillfälle att ge stöd till ekologiska grisproducenter, så att alla som vill kan köpa en ekologisk skinka till nästa jul. På sikt bör EU:s jordbrukspolitik läggas om så att stöden endast går till ekologiskt jordbruk. För detta finns ett mycket starkt stöd hon konsumenterna.

I dag går 80 procent av EU-stödet till 20 procent av de största jordbruken med ensidig spannmålsodling som inte är särskilt miljövänliga utan oftast använder mest växtgifter och kemikalier.

Rune Lanestrand