2014-12-20 06:00

2015-01-20 22:49

Dubbelt så många börjar läsa teknik

VÄRMLAND: Nya miljoner till Teknikerjakten

De tekniska gymnasieprogrammen lockar nästan dubbelt så många elever i Karlstadsregionen i år som för tio år sedan. En förklaring är det fortsatta stödet från Ljungbergsfonden.

Mellan 2004 och 2014 ökade antalet elever på det tekniska programmet med 92 procent och på det naturvetenskapliga programmet med 54 procent.

Samtidigt noterade Karlstads universitet en ökning med 97 procent på sina tekniska och naturvetenskapliga utbildningar.

Karlstad och Värmland är en av tre prioriterade huvudregioner för stiftelsen Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond. Samarbetet med Karlstads universitet ska stimulera intresset för teknik och naturvetenskap. Under namnet Teknikerjakten har universitetet samlat över 300 projekt i samverkan med kommuner, skolor och näringsliv i regionen.

Får nya miljoner

Nu är det klart att man får mer än 10 miljoner kronor för perioden 2015–2017.

– Teknikerjakten är en strategisk investering för att öka intresset och kvaliteten på tekniska och naturvetenskapliga utbildningar och att öka den entreprenöriella förmågan. Karlstads universitet är en långsiktig samarbetspartner, säger Sara Jons, vd för Ljungbergsfonden.

För det tekniskt inriktade värmländska näringslivet tryggas nyrekryteringen.

– Vår förhoppning är att studenterna får upp ögonen för vilka intressanta och spännande ingenjörsjobb det finns inom branschen och ser oss som en attraktiv arbetsgivare i framtiden, säger Carl-Johan Albinsson, platschef, Stora Enso Skoghalls Bruk.

Universitetet har en del nya projekt på gång för den kommande treårsårsperioden. Bland annat Formula lådbil, en konstruktionstävling för elever i årskurs 4-6, och vissa satsningar på fortbildning av lärare, säger Jan Håkanson, administrativ chef för Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap.

Mellan 2004 och 2014 ökade antalet elever på det tekniska programmet med 92 procent och på det naturvetenskapliga programmet med 54 procent.

Samtidigt noterade Karlstads universitet en ökning med 97 procent på sina tekniska och naturvetenskapliga utbildningar.

Karlstad och Värmland är en av tre prioriterade huvudregioner för stiftelsen Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond. Samarbetet med Karlstads universitet ska stimulera intresset för teknik och naturvetenskap. Under namnet Teknikerjakten har universitetet samlat över 300 projekt i samverkan med kommuner, skolor och näringsliv i regionen.

Får nya miljoner

Nu är det klart att man får mer än 10 miljoner kronor för perioden 2015–2017.

– Teknikerjakten är en strategisk investering för att öka intresset och kvaliteten på tekniska och naturvetenskapliga utbildningar och att öka den entreprenöriella förmågan. Karlstads universitet är en långsiktig samarbetspartner, säger Sara Jons, vd för Ljungbergsfonden.

För det tekniskt inriktade värmländska näringslivet tryggas nyrekryteringen.

– Vår förhoppning är att studenterna får upp ögonen för vilka intressanta och spännande ingenjörsjobb det finns inom branschen och ser oss som en attraktiv arbetsgivare i framtiden, säger Carl-Johan Albinsson, platschef, Stora Enso Skoghalls Bruk.

Universitetet har en del nya projekt på gång för den kommande treårsårsperioden. Bland annat Formula lådbil, en konstruktionstävling för elever i årskurs 4-6, och vissa satsningar på fortbildning av lärare, säger Jan Håkanson, administrativ chef för Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap.