2014-12-19 06:00

2015-01-20 23:11

Upplysningstid i gatubelysning

BJÖRNEBORG: Driftsäkra och energisnåla

Björneborg går mot ljusare tider. Just nu pågår arbetet med att byta ut 180 gamla ljusarmaturer till moderna, energieffektiva med led-teknik.

– Det är en stor ära för en åldrig Björn att komma till Björneborg och lysa upp.

Björn Nyström gör sitt sista politiska uppdrag i tekniska nämnden, härefter blir det miljö- och byggnadsnämnden. Och han kan inte låta bli att skoja till det.

De gamla armaturerna innehåller kvicksilver och ska återvinnas. Men det är inte bara brist på tungmetall som gör de nya lamporna snällare mot miljön. Med den nya led-tekniken blir effekten på lamporna 29 watt jämfört med 138 på de gamla. Det innebär dock inte att det blir mörkare i Björneborg på kvällarna.

– Det blir samma eller bättre ljus, säger Per-Olof Davidsson på Kristinehamns elnät.

Han förklarar att det är en enorm skillnad mellan de gamla och de nya lamporna.

Men smakar det så kostar det. Ungefär en halv miljon kronor går det loss på att byta de 180 lamporna. En kostnad som har betalat sig efter fem till sex år med minskad elförbrukning.

– Det är få saker som vi kan räkna hem pengar på så snabbt, säger Andreas Rudsvik, teknisk chef på kommunen.

Han förklarar att bra belysning är viktig av flera skäl. Dels handlar det om säkerhet och dels om hur attraktiv en plats upplevs som. När det kommer till säkerheten är det inte bara trafiksäkerheten som man behöver tänka på. Andreas Rudsvik påpekar att människor även upplever platser som olika trygga beroende på hur belysningen är utformad.

Ledlampor är driftsäkra.

– Det är en säker ljuskälla som man ska använda vid platser där man inte vill att det ska vara mörkt, säger Andreas Rudsvik.

– Det är kul att göra en så här stor utbytesinsats, fortsätter han och får medhåll från Krister Nyström.

Han tycker att det är extra roligt att projektet genomfördes i ett av kommunens ytterområden.

Arbetet med att byta ut lämpor i Björneborg beräknas vara klart senast i början av januari.

– Det är en stor ära för en åldrig Björn att komma till Björneborg och lysa upp.

Björn Nyström gör sitt sista politiska uppdrag i tekniska nämnden, härefter blir det miljö- och byggnadsnämnden. Och han kan inte låta bli att skoja till det.

De gamla armaturerna innehåller kvicksilver och ska återvinnas. Men det är inte bara brist på tungmetall som gör de nya lamporna snällare mot miljön. Med den nya led-tekniken blir effekten på lamporna 29 watt jämfört med 138 på de gamla. Det innebär dock inte att det blir mörkare i Björneborg på kvällarna.

– Det blir samma eller bättre ljus, säger Per-Olof Davidsson på Kristinehamns elnät.

Han förklarar att det är en enorm skillnad mellan de gamla och de nya lamporna.

Men smakar det så kostar det. Ungefär en halv miljon kronor går det loss på att byta de 180 lamporna. En kostnad som har betalat sig efter fem till sex år med minskad elförbrukning.

– Det är få saker som vi kan räkna hem pengar på så snabbt, säger Andreas Rudsvik, teknisk chef på kommunen.

Han förklarar att bra belysning är viktig av flera skäl. Dels handlar det om säkerhet och dels om hur attraktiv en plats upplevs som. När det kommer till säkerheten är det inte bara trafiksäkerheten som man behöver tänka på. Andreas Rudsvik påpekar att människor även upplever platser som olika trygga beroende på hur belysningen är utformad.

Ledlampor är driftsäkra.

– Det är en säker ljuskälla som man ska använda vid platser där man inte vill att det ska vara mörkt, säger Andreas Rudsvik.

– Det är kul att göra en så här stor utbytesinsats, fortsätter han och får medhåll från Krister Nyström.

Han tycker att det är extra roligt att projektet genomfördes i ett av kommunens ytterområden.

Arbetet med att byta ut lämpor i Björneborg beräknas vara klart senast i början av januari.