2014-12-19 06:00

2015-01-20 22:44

Hade inte makten för länge

POLITIK: Svar till mittenväljare

Jo, det är mycket riktigt att socialdemokraterna hade regeringsmakten länge under 1900-talet. Dock inte för länge. Det krävdes lång att införa första, andra, tredje, fjärde och femte semesterveckan, pension, sjukförsäkringssystem, barnbidrag med mera. Vidare skedde enorma förbättringar avseende arbetsmiljön och lönenivåerna ökade successivt vilket sammantaget gav arbetarna drägligare levnadsvillkor. Detta gick ju inte helt lätt.

Det var ett, minst sagt, massivt motstånd från borgligt håll. Du som påstår dig ha minnet i behåll borde kunna komma ihåg det. Att det sedan fanns ett antal läkare runt om i landet som tyckte det var givande att mäta skallar var tyvärr knappast något socialdemokraterna kunde råda över. God jul önskar 60+-arbetaren med ett friskare minne.


Vänsterväljare

Jo, det är mycket riktigt att socialdemokraterna hade regeringsmakten länge under 1900-talet. Dock inte för länge. Det krävdes lång att införa första, andra, tredje, fjärde och femte semesterveckan, pension, sjukförsäkringssystem, barnbidrag med mera. Vidare skedde enorma förbättringar avseende arbetsmiljön och lönenivåerna ökade successivt vilket sammantaget gav arbetarna drägligare levnadsvillkor. Detta gick ju inte helt lätt.

Det var ett, minst sagt, massivt motstånd från borgligt håll. Du som påstår dig ha minnet i behåll borde kunna komma ihåg det. Att det sedan fanns ett antal läkare runt om i landet som tyckte det var givande att mäta skallar var tyvärr knappast något socialdemokraterna kunde råda över. God jul önskar 60+-arbetaren med ett friskare minne.


Vänsterväljare