2014-12-18 14:49

2015-01-20 23:11

Turistbyrån hållsöppen året runt

ÅMÅL: Samarbete ska ge ökad service

Dalslands Turist AB kommer att sköta turismarbetet i Åmål i fortsättningen. Turistbyrån får längre öppettider – och året-runt--öppet.
– Meningen är att öka kvalitén utan höga kostnader, säger Johan Abenius, vd för turistbolaget.

Enligt ett beslut i tillväxtutskottet kommer Åmåls kommun att lämna över ansvaret för att driva turismarbetet i Åmål till Dalslandskommunernas gemensamma turistbolag, Dalslands Turist AB. Alla detaljer är dock inte klara och inget avtal är ännu undertecknat.

Men enligt planerna skall allt vara i lås i god tid före nästa turistsäsong.

I pension

– Det är turistbyrån det handlar om, där vår personal nu går i pension, säger Mikael Norén (S), ledamot av kommunstyrelsens tillväxtutskott i Åmål. Vi tänker låta Dalslands Turist AB sköta turistbyrån, precis som de redan gör i Bengtsfors.

I Västsvenska Handelskammarens rapport, som presenterades nyligen, framkom kritik mot att satsningen på turismen och besöksnäringen är svag i Åmål. Som exempel nämndes att turistbyrån faktiskt varit stängd under delar av sommaren 2014 och att faciliteterna för båtgästerna inte fungerat.

”Lätt att få kritik”

– Det är en verksamhet som det är ganska lätt att få kritik för, hur man än gör. Och någon form av öppettider måste man ha. Nu får vi en mer enhetlig turistinformation i Dalsland, säger Mikael Norén.

Mer säljinriktat

Redan när Dalslands Turist AB bildades 2006, var tanken att turistbyråverksamheten skulle vara gemensam för alla Dalslandskommunerna. Men hittills har bara Bengtsfors varit intresserat. Nu följer Åmål efter och även, vad det verkar, Dals Ed.

– Med en gemensam arbetsgrupp som jobbar med de här frågorna så säkrar vi en högre kompetens. Vi kan ha längre öppettider och det blir en kvalitetssäkring, säger vd Johan Abenius. Förutom att informera och vara värdar så skall vi också syssla mer med säljinriktad verksamhet. Om en turist vill ha ett boende så skall vi kunna sälja det på plats och inte hänvisa vidare.

För turistbyrån i Åmål kommer samarbetet att innebära längre öppettider och också året runt-öppet. Även om den högsta servicenivån förstås kommer att råda under helger och under sommarmånaderna.

– Poängen med samordningen är ju att det inte skall bli dyrare. Det goda med den här cigarren är att vi skall öka kvalitén, utan höga kostnader, säger Johan Abenius.

Driften av Örnäs

I Åmåls kommunstyrelse har också beslut tagits om att driften av Örnäs camping skall läggas ut på ett ettårigt entreprenörsavtal under 2015. Folkpartisten Thomas Olson och moderaten Ulla Berne reserverade sig mot beslutet. Olson ville se ett femårigt avtal, som skulle börja löpa 2016.

Plan för campingen

Kommunen äger och driver i dag Örnäs camping. En utvecklingsplan för campingen håller på att tas fram och det pågår ett arbete kring i vilken driftsform verksamheten skall bedrivas framöver.

Enligt ett beslut i tillväxtutskottet kommer Åmåls kommun att lämna över ansvaret för att driva turismarbetet i Åmål till Dalslandskommunernas gemensamma turistbolag, Dalslands Turist AB. Alla detaljer är dock inte klara och inget avtal är ännu undertecknat.

Men enligt planerna skall allt vara i lås i god tid före nästa turistsäsong.

I pension

– Det är turistbyrån det handlar om, där vår personal nu går i pension, säger Mikael Norén (S), ledamot av kommunstyrelsens tillväxtutskott i Åmål. Vi tänker låta Dalslands Turist AB sköta turistbyrån, precis som de redan gör i Bengtsfors.

I Västsvenska Handelskammarens rapport, som presenterades nyligen, framkom kritik mot att satsningen på turismen och besöksnäringen är svag i Åmål. Som exempel nämndes att turistbyrån faktiskt varit stängd under delar av sommaren 2014 och att faciliteterna för båtgästerna inte fungerat.

”Lätt att få kritik”

– Det är en verksamhet som det är ganska lätt att få kritik för, hur man än gör. Och någon form av öppettider måste man ha. Nu får vi en mer enhetlig turistinformation i Dalsland, säger Mikael Norén.

Mer säljinriktat

Redan när Dalslands Turist AB bildades 2006, var tanken att turistbyråverksamheten skulle vara gemensam för alla Dalslandskommunerna. Men hittills har bara Bengtsfors varit intresserat. Nu följer Åmål efter och även, vad det verkar, Dals Ed.

– Med en gemensam arbetsgrupp som jobbar med de här frågorna så säkrar vi en högre kompetens. Vi kan ha längre öppettider och det blir en kvalitetssäkring, säger vd Johan Abenius. Förutom att informera och vara värdar så skall vi också syssla mer med säljinriktad verksamhet. Om en turist vill ha ett boende så skall vi kunna sälja det på plats och inte hänvisa vidare.

För turistbyrån i Åmål kommer samarbetet att innebära längre öppettider och också året runt-öppet. Även om den högsta servicenivån förstås kommer att råda under helger och under sommarmånaderna.

– Poängen med samordningen är ju att det inte skall bli dyrare. Det goda med den här cigarren är att vi skall öka kvalitén, utan höga kostnader, säger Johan Abenius.

Driften av Örnäs

I Åmåls kommunstyrelse har också beslut tagits om att driften av Örnäs camping skall läggas ut på ett ettårigt entreprenörsavtal under 2015. Folkpartisten Thomas Olson och moderaten Ulla Berne reserverade sig mot beslutet. Olson ville se ett femårigt avtal, som skulle börja löpa 2016.

Plan för campingen

Kommunen äger och driver i dag Örnäs camping. En utvecklingsplan för campingen håller på att tas fram och det pågår ett arbete kring i vilken driftsform verksamheten skall bedrivas framöver.

  • Ove Rydh