2014-12-18 14:45

2015-01-20 22:50

Sök miljarder från EU

VÄRMLAND: Utveckling för länet

Nu står nya miljarder på spel för Värmland. EU-pengar som kan användas för att utveckla länet.

Region Värmland har lagt ner mycket tid och kraft på att vara med och utforma de EU-program som berör länet.

– Vi har deltagit i arbetet med att formulera innehållet i programmen så att värmländska intressen kan tillvaratas på bästa sätt, säger regionrådet Tomas Riste.

De tre programmen kommer att fördela miljardbelopp under åren fram till 2020 till olika områden där Värmland ingår. Hur stor del av dessa medel som kommer Värmland till godo beror på hur ansökningarna står sig i konkurrensen. Under den förra programperioden lyckades Värmland få över en miljard kronor.

Region Värmland har lagt ner mycket tid och kraft på att vara med och utforma de EU-program som berör länet.

– Vi har deltagit i arbetet med att formulera innehållet i programmen så att värmländska intressen kan tillvaratas på bästa sätt, säger regionrådet Tomas Riste.

De tre programmen kommer att fördela miljardbelopp under åren fram till 2020 till olika områden där Värmland ingår. Hur stor del av dessa medel som kommer Värmland till godo beror på hur ansökningarna står sig i konkurrensen. Under den förra programperioden lyckades Värmland få över en miljard kronor.