2014-12-18 06:00

2015-01-20 23:11

Räddningstjänsten om p-plats

DEGERFORS: Motion återremitterades i kommunfullmäktige för kanske avgörande yttrande

Motionen om fler parkeringsplatser vid Letälvsgården återremitterades då den behandlades i kommunfullmäktige. Nu ska räddningstjänsten få yttra sig.

Birgitta Höijer C hade motionerat om fler parkeringsplatser eftersom hon själv sett hur det ofta är fullt med bilar på de parkeringsplatser som finns vid Letälvsgården och Västergården.

– Anhöriga som hälsar på de sina hittar ingen parkering, så bilar parkeras längs vägen på båda sidor, på gräsytor eller där man tycker man kan ställa bilen, säger Höijer och nämner att då det kommer varutransporter är det väldigt trångt och besvärligt för dem att ta sig fram.

Räddningstjänsten

Men inget av dessa argument har påverkat, motionen skulle avslås enligt förslaget.

Men så dök frågeställningen upp om hur räddningstjänsten ställer sig till den begränsade framkomligheten. Det ska man ta reda på nu, innan beslut fattas kring motionen som tidigare även har varit ett medborgarförslag.

Den plats Höijer föreslagit att anlägga p-platsen på är Sveagatan 9.

Birgitta Höijer C hade motionerat om fler parkeringsplatser eftersom hon själv sett hur det ofta är fullt med bilar på de parkeringsplatser som finns vid Letälvsgården och Västergården.

– Anhöriga som hälsar på de sina hittar ingen parkering, så bilar parkeras längs vägen på båda sidor, på gräsytor eller där man tycker man kan ställa bilen, säger Höijer och nämner att då det kommer varutransporter är det väldigt trångt och besvärligt för dem att ta sig fram.

Räddningstjänsten

Men inget av dessa argument har påverkat, motionen skulle avslås enligt förslaget.

Men så dök frågeställningen upp om hur räddningstjänsten ställer sig till den begränsade framkomligheten. Det ska man ta reda på nu, innan beslut fattas kring motionen som tidigare även har varit ett medborgarförslag.

Den plats Höijer föreslagit att anlägga p-platsen på är Sveagatan 9.